Metoda badania ściskania po uderzeniu

Ściskanie po uderzeniu

Określenie odporności kompozytów na uszkodzenia po uderzeniu

Jak wykonać badanie ściskania po uderzeniu
Próba ściskania po uderzeniu (CAI) jest dwuetapową procedurą służącą do oceny potencjalnego uszkodzenia materiałów kompozytowych

Procedura próby ściskania po uderzeniu (CAI) została opisana w dedykowanych normach: ASTM D7136M, ASTM D7136, ISO 18352 i Airbus AITM 1.0010. 


Data Icon

Pierwszy krok polega na użyciu przyrządu do prób udarności w celu wywołania bardzo słabo widocznych uszkodzeń od uderzenia (Barely Visible Impact Damage, BVDI) na panelu.

Następnie przeprowadza się próbę ściskania uszkodzonej wyciętej próbki przy użyciu przyrządu elektromechanicznego w celu pomiaru resztkowej wytrzymałości laminatu kompozytowego po uszkodzeniu w wyniku uderzenia.

Ponieważ odporność konstrukcji kompozytowej na uszkodzenia zależy w dużym stopniu od różnych czynników (tj. geometrii bijaka, masy uderzeniowej, prędkości uderzenia, itp.), sekwencja uszkodzeń udarowych musi być wykonana dokładnie przed przejściem do symulacji lub badań ściskania.

 


Specyficzna konfiguracja do badania ściskania po uderzeniu obejmuje:
 • Podpory zgodne z następującymi normami: ASTM D7136M, ASTM D7136M, AIRBUS AITM 1.0010, prEN 6038 i ISO 18352, ASTM D7136 oraz BOEING BBS 7260
 • Wersje metryczne zestawu mają następujące cechy:
  - Wymiary okna wyciętego w podporze: 75 x 125 mm
  - Wymiary próbki: 100 x 150 mm
  - Ręcznie uruchamiane zaciski z gumowymi końcówkami
 • Imperialne wersje konfiguracji mają następujące cechy:
  - Wymiary okna wyciętego w podporze: 3 x 5 in
  - Wymiary próbki: 4 x 6 in
  - Ręcznie uruchamiane zaciski z gumowymi końcówkami

ZOBACZ AKCESORIA      DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


Compression After Impact (CAI)