Elektromechaniczne uniwersalne maszyny testujące Instron® o niskiej sile wykonują testy rozciągania, ściskania, zginania, odrywania, rozdzierania i inne testy mechaniczne materiałów i produktów zgodnie z ASTM, ISO i innymi normami branżowymi. Systemy te są dostępne jako maszyny jedno i dwukolumnowe w różnych rozmiarach i maksymalnych siłach. Systemy testujące Instron o małej sile testują materiały i produkty, od mikroelektroniki i biomateriałów po tworzywa sztuczne, tekstylia, metale i surowce kompozytowe, z siłą do 300 kN. Mając ponad 50 000 zainstalowanych systemów na całym świecie, przedsiębiorstwa i uniwersytety zajmujące się kontrolą jakości oraz badaniami i rozwojem polegały na systemach Instron w zakresie prowadzenia przełomowych badań, opracowywania innowacyjnych nowych materiałów i zapewniania najlepszych w swojej klasie procesów produkcyjnych.

Seria 6800

Seria 6800

Nowa seria maszyn 6800 oferuje wyjątkową wydajność! Maszyny te zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań zapewniających niezrównaną dokładność i niezawodność, lepszą ergonomię i najlepsze wsparcie i jakość pracy operatora.


Więcej informacji

Seria 3400

Seria 3400

Ramy Instron z serii 3400 oferują prostotę i wydajność w rutynowych, standaryzowanych testach QC, ogólnych testach mechanicznych m.in.: w rozciąganiu, ściskaniu, odrywaniu, rozdzieraniu i tarciu.


Więcej informacji  Seria 3400 Seria 6800
Siły w badaniach 0,025 N do 300 kN 0,02 N do 300 kN
Oprogramowanie Bluehill® Universal
Instron Connect  Instron Connect zapewnia zdalne połączenie między systemem a działem pomocy technicznej firmy Instron w celu szybkiego rozwiązywania problemów i wsparcia.
Wykonuje testy na rozciąganie, ściskanie, zginanie, odrywanie, rozdarcie, przebicie, tarcie i wiele innych testów
Bez szczotkowy silnik prądu przemiennego
Dostępny zestaw pneumatyczny z inteligentnym zamykaniem  Niebezpieczeństwo zmiażdżenia palców przez uchwyty pneumatyczne jest zmniejszone przez mniejsze ciśnienie zamykania uchwytu i ograniczoną prędkość podczas fazy konfiguracji testu.
Ograniczanie kolizji  Zmniejsz uszkodzenia sprzętu i próbek, zatrzymując belkę pomiarową w przypadku wykrycia siły w czasie powrotu do pozycji startowej lub podczas przemieszczania.
Coaching w zakresie bezpieczeństwa  Wyraźne wizualne informacje zwrotne dotyczące stanu systemu, informujące operatorów o bezpiecznym dostępie do przestrzeni testowej.
Automatyczne pozycjonowanie  „Automatyczne pozycjonowanie zapisuje prawidłową początkową separację osprzętu dla każdej metody testowej. Dzięki temu wszyscy operatorzy przeprowadzają każdy test dokładnie w ten sam sposób na wszystkich zmianach każdego dnia.  
Zdejmowany kontroler  
Specimen Protect  Specimen Protect zapobiega działaniu nadmiernych sił na próbkę podczas ustawiania, chroniąc krytyczne próbki przed uszkodzeniem.  
Zaawansowane specyfikacje  
Rozszerzony zakres dokładności pomiaru obciążenia  ± 0,5% odczytu do 1/1000 pojemności głowicy pomiarowej dla serii głowic 2580 (z opcją Advanced Performance)”  
Automatyczna regulacja wzmocnienia (umożliwia kontrolę odkształcenia w trybie zamkniętej pętli”  
Zwiększona sztywność osiowa  
Więcej kanałów (do 13) oraz wyjście analogowe i karta komunikacji cyfrowej (opcjonalnie)  
  Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej