Materials testing system calibrations

Kalibracje systemu badania materiałów

Już od ponad 40 lat firma Instron® zapewnia najwyższej jakości kalibracje, dzięki ofercie szerokiego zakresu kalibracji systemów testowania materiałów na miejscu i we własnym zakładzie. Wszystkie wykonywane przez nas kalibracje są identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) za pośrednictwem Narodowego Instytutu Metrologicznego (NMI).

Więcej informacji
Installation and relocation

Instalacja i relokacja

Dla nas, proces instalacji rozpoczyna się przed przybyciem sprzętu na miejsce, aby pomóc Ci zrozumieć, jak przygotować się i zaplanować instalację. Po dotarciu systemu na miejsce, przeszkolony w fabryce technik serwisu terenowego przyjedzie w uzgodnionym czasie, aby zainstalować sprzęt i oprogramowanie, przeszkolić operatorów i doradzić w zakresie wymaganych procedur konserwacji zapobiegawczej.

Dostępna jest również pomoc w zakresie instalacji aktualizacji oprogramowania.

Więcej informacji
Preventative maintenance

Konserwacja zapobiegawcza

Konserwacja zapobiegawcza jest niezbędna do utrzymania szczytowej wydajności i maksymalizacji wartości systemu testowego przez cały okres jego eksploatacji.

Technicy serwisu terenowego firmy Instron mają dostęp do najnowszej dokumentacji, oficjalnych części zamiennych i narzędzi niezbędnych do utrzymania najwyższej wydajności sprzętu.

Więcej informacji

Usługi naprawcze i części zapasowe

W przypadku naprawy systemu, nasi przeszkoleni w zakładzie terenowi technicy serwisowi, mający dostęp do składu części zamiennych, gotowi są do szybkiego i skutecznego przywrócenia działania Twojego systemu do testowania. Będziemy wspierać Twój system tak długo, jak długo będzie to miało uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. W odpowiedniej chwili zalecimy i zainstalujemy aktualizacje, które rozszerzają użyteczność systemu do testowania, istotnie obniżają koszty naprawy oraz dodają nowe funkcje, które zmaksymalizują zwrot z inwestycji.

Więcej informacji
IQOQ validation services

Usługi walidacji IQOQ

Nasze zespoły serwisu terenowego świadczą usługi walidacji i dokumentacji, aby wspierać procesy IQOQ, mające na celu zapewnienie, że sprzęt testujący firmy Instron działa zgodnie z jego przeznaczeniem i daje prawidłowe wyniki zgodnie z 21 CFR 820.72 i ISO 13845.

Więcej informacji
Updates and upgrades

Aktualizacje i uaktualnienia

Modernizacja obecnego systemu firmy Instron i aktualizowanie oprogramowania systemowego wydłuży okres eksploatacji inwestycji, rewitalizując system testowy za ułamek kosztów nowego systemu. Aktualny sprzęt systemowy i funkcje oprogramowania systemowego pozwalają w pełni wykorzystać potencjał inwestycji w system testowy firmy Instron oraz zwiększają produktywność, spełniają nowe wymagania oraz poprawiają dokładność i powtarzalność wyników. Firma Instron może również pomóc w ocenie korzyści, jakie można znaleźć w modernizacji najnowszego oprogramowania i elektroniki sterownika firmy Instron w ramach wagowych innych producentów.

Więcej informacji