การทดสอบแรงดึงนั้นมีความเหมาะสมสำหรับการประเมินลักษณะทางกายภาพของสิ่งทอพื้นฐานต่าง ๆ และยังรวมไปถึงวัสดุที่มีสมบัติพิเศษอื่น  ๆ เรามีเครื่องทดสอบอเนกประสงค์หลากหลายประเภทและมีอุปกรณ์จับยึดที่หลากหลายเพื่อรองรับและตอบสนองต่อวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการทดสอบ

สำหรับการทดสอบสิ่งทอนั้น เราใช้อุปกรณ์จับยึดแบบ 2714-010 Pneumatic Cord and Yarn Grips เนื่องจากอุปกรณ์ประเภทนี้จะสามารถจับยึดชิ้นงานทดสอบได้อย่างเหมาะสม เนื่องด้วยสำหรับสิ่งทอและเส้นใยสำหรับคอมโพสิตนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นใจว่าไม่เกิดการลื่นหลุดในระหว่างการทดสอบเนื่องจากสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความแม่นของผลการทดสอบได้

เส้นใยอะรามีดนั้นจะมีค่าอัตราส่วนของความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูงกว่าเหล็กถึง 5 เท่าที่น้ำหนักเท่ากันและยังคงสูงกว่าเส้นใยทางการค้าประเภทอื่นอีกด้วย เมื่อเทียบกับเส้นใยแก้วนั้น เส้นใยอะรามีดจะมีค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดที่เท่ากัน แต่จะมีค่ามอดูลัสที่สูงกว่าอย่างน้อยสองเท่า

สำหรับการทดสอบเส้นใยอะรามี เราจะมีอุปกรณ์จับยึดแบบแรงดันลมประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับจุดประสงค์นี้ให้เลือกใช้งาน

เมื่อท่านทำการทดสอบไม่ว่าจะตามมาตรฐานการทดสอบใด ๆ หรือใช้วิธีทดสอบของต้นเอง เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบอเนกประสงค์รุ่น 3300 หรือ 5900 พร้อมโปรแกรมทดสอบวัสดุ Bluehill® 3 เพื่อให้ท่านได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ

Read More...