มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการการทดสอบคานคอนกรีตในรูปแบบการกระแทกแบบดัดงอสามจุด เราแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบรุ่น 9450 หรือ 9440 สำหรับการทดสอบนี้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับพลังงานสูงสุดที่ต้องการ เราพัฒนาฟิกซ์เจอร์เฉพาะทางที่มีระยะห่างของจุดรองรับที่ 300 มม., ปลายหัวกระแทก และใช้อุปกรณ์ DAS และโปรแกรม Bluehill Impact สำหรับการจัดเก็บข้อมูลทดสอบ

ตัวอย่างทดสอบมีขนาด 400 มม. x 100 มม. x 100 มม. และทดสอบที่ความเร็วสูงสุดถึง 4.65 เมตรต่อวินาที และอาจเพิ่มขึ้นได้หากจำเป็น การทดสอบแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเสียหายและได้รับการออกแบบให้จำลองโครงสร้างขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการพลังงานจำนวนมากกว่าในการทดสอบที่จะสามารถดำเนินการได้ในห้องปฏิบัติการ ผลการทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบได้แก่ พลังงานดูดซับสุทธิ แรงสูงสุด พลังงานที่จุดเสียหาย และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่จุดเสียหาย

เครื่องทดสอบรุ่น 9400 นั้นเหมาะต่อการช่วยให้ลูกค้าประเมินถึงสมรรถภาพของวัสดุต่าง ๆ เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกระแทก ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบด้วยการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอิเล็กทรอนิกส์สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ลูกค้าซึ่งสามารถประเมินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสมบัติของผลิตภัณฑ์เมื่อเปลี่ยนส่วนผสมของวัตถุดิบ การทดสอบที่หลากหลายสามารถใช้งานได้รวมกับการใช้ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมในการศึกษาสมบัติแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ฟิกซ์เจอร์และชุดเสียบประเภทต่าง ๆ เพื่อจำลองการกระแทกต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม ...