โดยทั่วไปแล้ว วัสดุเครื่องมือ เช่น วัสดุเครื่องมือที่ผลิตจากกระบวนการเผาอบผนึกของผงโลหะคาร์ไบด์จะมีความแข็งแรงมาก (ความต้านแรงอัดสูงสุดประมาณ 5 จิกะปาสคัล และมีความแกร่งสูง (> 500 เมกะปาสคัล) วัสดุประเภทนี้มักมีราคาแพงและมักมีขนาดที่เล็ก

เครื่องทดสอบที่เหมาะสมต่อการใช้งานจะต้องสามารถให้แรงเป็นรอบได้ที่ค่าต่ำและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างต่ำในขณะที่ใช้ความถี่สูง เครื่องทดสอบของเรารุ่น ElectroPuls™ มีความแม่นยำและความสามารถในการทำงานซ้ำได้ที่เหมาะต่อการทดสอบโลหะและโลหะคาร์ไบด์ในลักษณะแรงดึง, แรงอัด, แรงดัดงอ และความล้า อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานโดยสามารถให้แรงคงที่ที่ต่ำระดับต่ำกว่าหนึ่งนิวตันเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง ในขณะที่สามารถให้แรงสูงสุดมากกว่า 1000 นิวตันตามที่ต้องการของบางการทดสอบ

เมื่อทำการทดสอบที่ค่าแรงต่ำ การเลือกโหลดเซลล์ในการใช้งานที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าระดับความถูกต้องในการวัดและควบคุมมีค่าเหมาะสม สำหรับการทดสอบที่ความถี่สูง ฟังก์ชันการชดเชยแรงเฉื่อยของโหลดเซลล์รุ่น Dynacell® จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแรงเฉื่อยในค่าแรงที่อ่านได้จะมีค่าต่ำสุด

เราทดสอบชิ้นงานโลหะคาร์ไบด์ที่มีรอยบากรูปตัววีที่ผ่านการปรับสภาพด้วยความร้อนโดยใช้ โปรแกรมทดสอบวัสดุแบบไดนามิก WaveMatrix™ และใช้ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอแบบสี่จุดที่ผลิตจากสถาบัน The National Physical Laboratory (NPL) สหราชอาณาจักร

โปรแกรมนี้ช่วยให้เราสามารถตั้งค่าทดสอบได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งระบบจัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสามารถอยู่ในรูปแบบของ.CSV รวมทั้งการบันทึกช่วงเวลาที่เกิดการแตกหักได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนำไปสู่ผลการทดสอบที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้ถึงแม้จะทำการทดสอบจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม ...