นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

Instron ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และมีความจริงจังในการป้องกันข้อมูลส่วนตัว ที่คุณได้แจ้งให้เราทราบ นโยบายนี้ระบุถึงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Instron เพื่อการจัดหาบริการที่คุณร้องขอ รวมไปถึงกรณีที่คุณเลือกให้ข้อมูลกับเราซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี้ยังระบุรายละเอียดแนวทางการใช้คุ้กกี้ของ Instron

การรวบรวมข้อมูล

ขณะที่คุณเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของ Instron คุณสามารถเรียกดูเนื้อหาได้โดยระบบจะไม่ทราบ ตัวตนของคุณ เว้นแต่ในกรณีที่คุณล็อกอินเข้าไปในบัญชี Instron ของตนเอง Instron จะไม่ทำการ เก็บข้อมูล รวมทั้งอีเมลแอดเดรสของคุณโดยอัตโนมัติ เว็บไซต์ของ Instron อาจใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน เช่น คุ้กกี้ และเครื่องมือ HTML อื่น ๆ เช่นเดียวกับเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ทั่ว ๆ ไป เพื่อรวบรวม ข้อมูลการใช้งานไซต์ เพื่อบันทึกว่าคุณทำการเปิดดูข้อมูลการตลาดผ่านอีเมล หรือเพื่อบันทึก ว่าคุณคลิกเข้าไปที่ลิงค์ใดในข้อมูลการตลาดอีเมลบ้าง Instron อาจทำการบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้ ที่อยู่ IP จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่คุณล็อกอินเข้าในบัญชี Instron ของตนเอง หากคุณล็อกอินเข้าระบบ Instron อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ .

ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อบ่งชี้ตัวบุคคล รวมทั้งชื่อ นามสกุล อีเมลแอดเดรส รายละเอียดติดต่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ Instron จะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่คุณลงทะเบียนบัญชี Instron กรอกแบบฟอร์มการติดต่อ สมัครบัญชีรายชื่อจดหมาย ติดต่อกับเราหรือเข้าร่วมการสำรวจ ความคิดเห็นออนไลน์ .

Instron อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวจากคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการอื่น ๆ เป็นครั้งคราวไป Instron จะใช้ ข้อมูลเหล่านี้เฉพาะที่มีการรวบรวมในรูปแบบเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวที่สามารถยอมรับได้และสอดคล้องกับนโยบายนี้ รวมทั้งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ .

การใช้ข้อมูล

Instron ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลที่คุณต้องการ รวมทั้ง เพื่อปรับแต่งข้อมูลบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับตัวคุณเอง เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชั่น ข้อมูลอัพเดตและข้อเสนอพิเศษล่าสุด และเพื่อให้Instron รับทราบความต้องการ ของคุณและสามารถจัดหาบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ .

การแบ่งสรรและการเปิดเผยข้อมูล

เนื่องจาก Instron เป็นบริษัทนานาชาติ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงอาจถูกแบ่งสรรกับสำนักงานอื่น ๆ ของ Instron หรือบริษัทในเครือทั่วโลก องค์กรเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากองค์กรของ Instron โดยที่คุณ ไม่ได้ให้อนุญาต เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ :

 • ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ;
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ;
 • เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลล่าสุดอื่น ๆ ซึ่งเราคิดว่า คุณต้องการได้รับจาก Instron หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เว้นแต่ในกรณีที่คุณแจ้งความประสงค์ ว่าไม่ต้องการรับการติดต่อผ่านช่องทางนี้ ;
 • ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือภายใต้กรณีเร่งด่วนเพื่อป้องกันเว็บไซต์ของ Instron และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานของ Instron.

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลบัญชี Instron ของคุณจะถูกป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่าน ที่ Instron ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงอย่างแน่นหนา เว็บไซต์ Instron ใช้ระบบ เข้ารหัส SSL ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างมีการถ่ายโอนข้อมูล แม้ว่า Instron จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่บริษัทไม่สามารถให้ประกันว่าข้อมูลที่คุณถ่ายโอนให้แก่เราจะมีความปลอดภัยทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น เลือกใช้เบราเซอร์ที่ปลอดภัย ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก และเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยครั้ง .

ความสามารถในการเข้าถึง อัพเดตและลบข้อมูลส่วนตัวของคุณเอง

หากคุณลงทะเบียนเข้าไปที่เว็บไซต์ Instron คุณสามารถล็อกอินเข้าระบบเพื่อเรียกดูและปรับแต่ง ข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ใน ‘โพรไฟล์ของฉัน’ นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบัญชีสมาชิกของตนเอง ได้โดยการยกเลิกการลงทะเบียน ในกรณีที่คุณยกเลิกการลงทะเบียน บริษัทจะเก็บข้อมูล ส่วนตัวบางส่วนของคุณไว้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาท แก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อควบคุมให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการใช้งานของบริษัท เพื่อการดำเนินการตามการแจ้งความประสงค์ของคุณ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย .

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของ Instron ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเปิดใช้คุ้กกี้ไว้ เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงข้อมูลเพิ่มเติมในการตั้งค่าคุ้กกี้เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Instron และการบริหารจัดการ.

คุ้กกี้คืออะไร

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลอย่างย่อจำนวนหนึ่งที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีการเยี่ยมชม เว็บไซต์ จากนั้นคุ้กกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางเมื่อมีการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง หรือไปยังเว็บไซต์อื่น ที่รู้จักคุ้กกี้ดังกล่าว คุ้กกี้เป็นประโยชน์เนื่องจากทำให้เว็บไซต์สามารถทราบรายละเอียด อุปกรณ์ของผู้ใช้ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ได้ที่: www.allaboutcookies.org และ www.youronlinechoices.eu ดูวิดีโอเกี่ยวกับคุ้กกี้ได้ที่ www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies

คุ้กกี้มีหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยให้สามารถเรียกค้นรายการระหว่างหน้าเอกสารได้อย่างรวดเร็ว โดยจะจดจำค่าปรับตั้งของคุณไว้ และทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่า ข้อความโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของคุณ .

หมวดที่ 1: คุ้กกี้ที่จำเป็น

เป็นคุ้กกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกค้นเนื้อหาในเว็บไซต์และใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ส่วนพื้นที่ ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุ้กกี้นี้ บริการที่คุณร้องขอจะไม่สามารถจัดให้ได้ คุ้กกี้หมวดที่ 1 ที่ใช้กับ เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย :

หมวดที่ 2: คุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

เป็นคุ้กกี้สำหรับรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น หน้าเอกสารที่เรียกค้นบ่อยที่สุด และการแจ้ง ข้อผิดพลาดในเว็บเพจของเรา คุ้กกี้เหล่านี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลบ่งชี้ตัวผู้เยี่ยมชมแต่อย่างใด ข้อมูลทั้งหมด ในคุ้กกี้เหล่านี้เป็นข้อมูลคละรวม และไม่มีการระบุตัวตน โดยใช้เพื่อช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ Instron เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้กกี้หมวดที่ 2 ที่ใช้กับเว็บไซต์ของเราได้แก่ :

หมวดที่ 3: คุ้กกี้รองรับฟังก์ชั่นการทำงาน

เป็นคุ้กกี้ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษาหรือภูมิภาคที่อาศัย) และทำให้การใช้งานมีความเป็นส่วนตัวและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์อาจมีการรายงานสภาพอากาศ ในท้องถิ่นหรือข่าวจราจรโดยจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคุ้กกี้สำหรับพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน คุ้กกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำหนดไว้กับขนาดตัวอักษร แบบอักษรหรือ ส่วนอื่น ๆ ของหน้าเอกสารที่คุณปรับแต่งไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อจัดหาบริการที่คุณร้องขอ เช่น การรับชมวิดีโอหรือแสดงความเห็นในบล็อก ข้อมูลที่คุ้กกี้เหล่านี้จัดเก็บจะไม่มีการระบุตัวตน และไม่สามารถตรวจย้อนการทำรายการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ของคุณ คุ้กกี้หมวดที่ 3 ที่ใช้กับเว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย :

 • TweakedCulture
  กำหนดค่าภาษาของเว็บไซต์ท้องถิ่นที่เลือก และนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ท้องถิ่น
 • MPID
  ใช้เพื่อระบุต้นทางการสื่อสารไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • DID
  ช่วยให้ผู้ใช้ล็อกอินอยู่ในเว็บไซต์ของ Instron ต่อเนื่อง และจัดเก็บ id ผู้ใช้ ข้อมูลล็อกอิน (จริงหรือเท็จ) บทบาท รหัสประเทศ ชื่อตัว นามสกุล คำทักทาย วันที่กำกับ วันหมดอายุ
 • Generic_Site
  ระบุว่าต้องมีกรบอกล้างข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่
 • Filter
  ระบุว่าจะเลือกตัวเลือกในการคัดกรองหรือไม่
 • CookieValue
  จดจำว่าผู้ใช้ตอบรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้หรือไม่

หมวดที่ 4: คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือคุ้กกี้เพื่อการโฆษณา

เราไม่รับข้อมูลโฆษณาจากหน่วยงานอื่นผ่านเว็บไซต์ของเรา บริษัทมีข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบริการของเราในเว็บไซต์ของบริษัท คุณอาจพบข้อความโฆษณาของบริษัทจากเว็บไซต์อื่น ในอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน คุ้กกี้ที่เราใช้เพื่อจัดทำข้อมูลโฆษณาอาจอ้างอิงกับข้อมูลที่ คุณเยี่ยมชมมากที่สุดทางเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่เรา คาดว่าคุณอาจจะสนใจ คุ้กกี้ทำให้เราทราบว่าคุณพบข้อความโฆษณาจากที่ใด และช่วยให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโฆษณาของเรา และยังเป็นการจำกัด จำนวนครั้งในการแสดงข้อความโฆษณาด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ และในการสืบค้นข้อมูล เราจึงใช้บริการจาก Google DoubleClick หรือ Yahoo overture ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีการแทรกลิงค์ไปยังสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งข้อมูลการใช้งานเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อจัดทำข้อความโฆษณาในเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ Instron ไม่สามารถควบคุมหรือไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุ้กกี้เหล่านี้ คุณจึงควรตรวจสอบ นโยบายการใช้คุ้กกี้ของผู้ให้บริการรายอื่นเป็นประจำ .

การปิดใช้งานคุ้กกี้

เว็บไซต์ของ Instron ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเปิดใช้คุ้กกี้ไว้ แต่หากต้องการปิดคุ้กกี้ สามารถทำได้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ ดูคำแนะนำในการปรับแต่งค่าคุ้กกี้ โดยเลือกเบราเซอร์ของคุณ:

ผู้เยาว์และความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ของ Instron ไม่ได้จัดทำและมีเป้าหมายเพื่อการใช้งานสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี Instron ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อสืบค้นข้อมูลส่วนตัวจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือส่งคำร้อง เพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัวใด ๆ .

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของ Instron อาจประกอบด้วยลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น Instron ไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อการดำเนินการด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ Instron ขอแนะนำให้คุณอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนแจ้งข้อมูลส่วนตัวของตนเอง .

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

Instron อาจทำการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้ง ๆ ไป หาก Instron ดำเนินการแก้ไขใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ Instron จะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบผ่านทาง โฮมเพจที่เว็บไซต์ของบริษัท .

ข้อมูล คำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ Instron รวบรวมผ่านเว็บไซต์และเรื่องการใช้ข้อมูลเหล่านี้ กรุณาส่งอีเมลไปที่ [email protected].

นโยบายนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาเมื่อเดือนตุลาคม 2012