ขอบคุณ!

เราขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาในการติดต่อเราและหวังว่าเราจะให้บริการแก่ท่าน การตอบสนองโดยทั่วไปสำหรับการร้องขอทางเว็บไซต์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ หากท่านต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วกว่า กรุณาติดต่อเราโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

Instron Testing Machine Family


Testing Systems

View our testing machine product lines which include: Universal, Dynamic & Fatigue, Impact, Rheology, HDT and Vicat, Automated testing systems, Torsion testers, Structural Durability testing and Crash Simulation systems.


More Info

5kN 2712 grip for an Instron testing machine


Accessories

View our hundreds of grips, fixtures, load cells, and other accessories along with our vast range of general purpose and application-focused accessories that are designed to help you get the most from your materials testing system.


More Info

WaveMatrix Software on a computer monitor


Software

View all of our Materials testing software packages that are available for all new Instron systems and also as an upgrade to many existing Instron systems.
 
 


More Info