ห้องสมุด

เราถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะแบ่งปันทุกสิ่งที่เราทราบกับลูกค้าของเรา ห้องสมุดของเราประกอบไปด้วยแผ่นพับ,สมุดปกขาวและคู่มือจำนวนมาก; อภิธานศัพท์ของคำศัพท์ทางด้านการทดสอบวัสดุที่เรียงตามตัวอักษรซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ; ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบประเภทต่าง ๆ; การแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมสำหรับการทดสอบโลหะ, พลาสติก, เครื่องมือแพทย์&วัสดุการแพทย์ และคอมโพสิต