ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Challenges of Rigorous Demands

The world of materials testing is changing

  • materials are getting stronger, stiffer, and lighter
  • test standards are becoming stricter
  • testing labs are asked to perform more complex analytical tests

Posted By Leonardo Martinez On  Nov 05, 2014 03:10 PM

How to Test Lap-Shear Specimens

Manufacturing processes are moving away from using traditional bolts and rivets to using new, stronger adhesives to hold together materials such as composites and aluminum. With this increase in bonded manufacturing, it is more important than ever to accurately test the adhesive strength of bonds to prevent catastrophic failures.  

Posted By Leonardo Martinez On  Sep 23, 2014 02:10 PM

Thermoset and Thermoplastic Composites ... What’s the Difference?

As composites continue to be adopted in more industries, fiber-reinforced plastics can be found in products that people interact with every day, including cars and sporting goods. Fiber-reinforced plastics consist of reinforcing fibers surrounded by a plastic matrix. There are several types of fibers that can be used including glass, carbon fiber, and aramid which give the material its high tensile strength. The matrix gives the composite the compressive strength and, in the case of fiber reinforced plastics, can be made using thermoset or thermoplastic polymers.

Posted By Leonardo Martinez On  Apr 17, 2014 02:10 PM

What is Digital Image Correlation (DIC) and How Can It Help Me?

Digital Image Correlation (DIC) is an analytical technique that compares images of a specimen’s surface during testing to generate full-field strain maps. This technology gives you more information than a traditional point-to-point extensometer or a strain gauge and allows you to see the complete story of the material’s behavior beyond the stress strain curve.

Posted By Leonardo Martinez On  Nov 08, 2013 03:10 PM

Carbon Fiber Hits the Road

By 2016, the US car industry will need to average 34.5 mpg and by 2025, cars will need to average 54.5 mpg. In order to meet these new requirements, manufacturers will have to implement a number of changes including new engines, technologies, and materials. Lightweight materials are one of the most important avenues to pursue because for every 10% reduction in weight, fuel efficiency is increased by 6–7%.

Posted By Leonardo Martinez On  Oct 17, 2013 02:10 PM