ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Biaxial Testing of Medical Devices

An aging population is increasing the demand for common medical consumables like syringes and medicine bottles. As this demand increases, so does the need to test these products to ensure they comply with relevant international standards – some of which require biaxial testing.

Posted On Jan 17, 2019 03:44 PM

Bluehill® Universal Software: Top 5 FAQs

While maintaining all of the power and flexibility found in previous versions of Bluehill Software, our newest static testing software, Bluehill Universal was built from the ground up for touch interaction and boasts many advanced capabilities. With anything new, people have questions. Here are the top 5 we get, that you might also wonder!

Posted By Elena Mangano On  Jan 16, 2018 03:57 PM

Is This the Next Generation of Smartphone Cases?

In ASM International’s recent article, the publication discusses an exciting development happening at Yale University. The team researching mechanical engineering and materials science is in the middle of refining technology that may someday soon be in mass production.

Posted On Jan 21, 2015 05:00 AM

What is N-value?

In one of our previous posts, we blogged about plastic strain ratio, r. Besides r-value, another parameter that is commonly measured in metals testing is the n-value. So what is n-value?

Posted On Jan 08, 2014 03:10 PM

Hope for the Holidays 2012

This past holiday season, Instron (Norwood) had the privilege of supporting 74 children in the community with the help of United Way’s Hope for the Holidays program.

Posted On Jan 15, 2013 03:10 PM

Tips on Using Environmental Chambers and Furnaces

Does your system incorporate "specimen protect" or "load protect"? If you are not sure, ask us.

If it does you can use this feature to compensate for load string and specimen expansion/contraction while your furnace or chamber reaches set-point temperature.

Posted On Jan 07, 2013 03:10 PM

Grip it Right

Gripping a specimen correctly is important if you want to acquire accurate test data. To most test operators, this is second nature.

Posted On Jan 31, 2012 03:10 PM