ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Growth of ITW Young Professionals Network in Europe

Instron Applications Engineers Maeve Higham and Alessandro Zazzarelli sat down for an interview to share their great work for Europe’s Young Professionals Network. This newly established cohort is gathering across Europe and supporting the rising talent of Illinois Tool Works (ITW), Instron’s parent company.

Posted On Dec 08, 2016 03:14 PM

Today’s Biomaterials Testing and Characterization

Instron Biomedical Market Manager Elayne Gordonov recently reviewed the state of biomaterials testing and characterization with Advanced Materials & Processes (AM&P) Magazine.

Posted On Dec 04, 2016 07:13 PM

Increase Efficiency Without Sacrificing Safety

An Instron geotextile customer was conducting materials testing nearly around the clock. They were not able to keep up with demand and were building another plant to respond to the market. The company had a positive experience with their current Instron testing system and wanted to invest in another for the new plant, but with shorter test intervals.

Posted On Dec 08, 2015 08:18 PM

Testing Metals to ASTM E8 with an Automatic Contacting Extensometer

The ASTM E8 standard describes tensile testing methods to determine yield strength, yield point elongation, tensile strength, elongation, and reduction of area for metals. It applies to metallic materials in any form: sheet, plate, wire, rod, bar, pipe, and tube.

Posted On Dec 26, 2013 03:10 PM

Energy-Controlled Impulse Testing of Shoes

Shoe and shoe material manufacturers alike must be able to prove that their products will withstand a substantial amount of wear and tear before releasing them to market. Useful in this analysis is the ability to simulate the impact of a runner on the sole of a shoe. During a typical gait cycle, these impacts can be higher than 3kN for an adult runner. In addition to controlling the load with which an impact is generated, researchers may also wish to control the energy which is generated as a result of the impact. A testing machine, which can successfully cater to these requirements, must be able to create and maintain a repeatable impact of a certain energy over a prolonged number of cycles.

Posted By Sarah Jastram On  Dec 12, 2013 03:10 PM

What is R-Value?

R-value (also known as “Plastic Strain Ratio”) is a measurement of the drawability of a sheet metal. Simply put, it measures the resistance of a material to thinning or thickening when put tension or compression. R-value is a very important material property to understand for materials that will be formed into various shapes in their end use. When testing in accordance to popular standards such as ISO 10113 or ASTM E517, R-value is required.

Posted On Dec 27, 2012 02:30 PM