ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Traceability Webinar + Q&A

In this webinar, Instron introduces Bluehill Universal's latest Module called Traceability. Bluehill Traceability enables users to meet the requirements of audits associated with FDA 21 CFR Part 11, ISO 17025, NADCAP, and others, allowing users to determine who did what, when, and why. The webinar includes a presentation and live software demonstration, as well as provide attendees with resources that include technical specifications.

Posted On Feb 03, 2020 06:41 PM
Posted On Feb 12, 2017 09:14 PM

Penn State Students Receive a Behind-the-Scenes Tour

At the end of last year, Instron® mechanical engineers at our Grove City Manufacturing Facility had the privilege of hosting mechanical engineering undergraduates from Penn State Behrend School of Engineering. Their professor wanted to provide an applied learning experience, where the students could see classroom lessons in practice.

Posted On Feb 19, 2016 03:05 PM

Instron Drop Tower Showcased at 27th International Colloquium on Plastics Technology in Germany

Since 2011, the Institute of Plastics Processing (IKV) at RWTH Aachen University has been using a CEAST 9350 Drop Tower supplied by Instron Deutschland GmbH for its research activities. Visitors to the 27th International Colloquium on Plastics Technology in Aachen, Germany will be able to see the drop tower in action when presented by IKV March 19—20.

Posted On Feb 12, 2014 03:10 PM

Major Platform Extensions to Bluehill® 3

This is a release we and many of our customers have been waiting for. With release 3.51, lab managers can finally standardize on Bluehill® 3 for all their static tests across all our current static (Electromechanical, Static Hydraulic) and dynamic testing machines (Servo Hydraulic and ElectroPuls systems). Starting with 3.51, Bluehill® 3 can also be used to set up and run torsion tests on the MT Torsion line of testers. Apart from the platform extensions, this release also has some nice enhancements geared towards high temperature applications and metals testing.

Posted On Feb 06, 2014 03:10 PM

Materials in Space

Launched in 1998, the International Space Station is a research laboratory that enables the study of many scientific disciplines under the unique conditions of the space environment. The station is a shared project between five space agencies: the National Aeronautics and Space Administration (USA) (NASA), the Russian Federal Space Agency (Roscosmos), the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), the European Space agency (ESA), and the Canadian Space Agency (CSA).

Among the many scientific disciplines studied is, of course, materials science.

Posted On Feb 15, 2013 03:10 PM