ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Materials and Applications Solutions for the Biomedical, Plastics, and Elastomer Industries

Instron universal testing machines can be used across industries to meet many different mechanical testing requirements, and Instron software and accessories allow our test frames to be configured to suit your specific industry or application need. This issue of the Accessories Newsletter includes some of the key application and product solutions for the biomedical, plastics, and elastomer industries. Please follow the links to prerecorded webinars, demonstration videos, or product pages which may be of interest to you. As always, you can also contact your local Instron representative for more information.

Posted By Amanda Redinger On  Mar 24, 2021 01:00 PM

Will Product Failure Put Your Company at Risk?

To understand the value of Bluehill’s Traceability module to the wider materials testing industry, it is helpful to first understand why the FDA (Food and Drug Administration) requires medical device and pharmaceutical companies operating in the U.S. to comply with 21 CFR Part 11, which Traceability is designed to enable.

Posted On Mar 09, 2021 11:00 AM

Compression Testing of Concrete Blocks with Recycled Plastic

This task came to us from a research team evaluating how the strength of concrete changes when mixed with different percentages of recycled plastics. Would concrete filled with recycled plastic be the way of the future? How much would these colorful little bits of plastic change the strength of something as robust as concrete?

Posted On Mar 09, 2021 09:00 AM

Biomedical Case Study | Ghent University

Learn about the multiple ways to use an Instron® system for medical device testing in this interview with Dr. Matthieu De Beule, Biomedical Research Professor at Ghent University.

Posted On Mar 26, 2018 12:57 PM

Own Your Data and Results: Export Files, Import to LIMS

Accurate and repeatable test results are the most important product of a mechanical test. Properly managing these test results can be more challenging than conducting the test itself. Although there are several common data management and results reporting practices throughout the testing industry, most labs take approaches that are unique to them. In order to make it easier for all labs to take control of their test results and data, we have introduced several new exporting features with the release of Bluehill® Universal.

Posted By Jeffrey Shaffer On  Mar 30, 2017 05:36 PM

Posted On Mar 23, 2017 01:04 PM

4-Point Bend Testing of Carbon Fiber

Carbon fiber is an extremely strong material. Depending on the manufacturing process, this textile can have typical modulus values of about 138 Gpa and ultimate tensile strengths of about 3.5 Gpa. Industry professionals can find themselves seeking to replace traditional steel components with lighter carbon fiber counterparts to achieve a much higher stiffness to weight ratio. To determine the appropriate thickness for the corresponding carbon component, one must undergo some experimental validation.


Posted On Mar 25, 2014 02:10 PM