ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

How To Investigate Dynamic Failures of Materials

When knowledge in fracture characteristics of plastics material at highly dynamic conditions, such as impact strength, ductility, toughness, crack propagation, and energy absorption is needed, the best solution is to perform a puncture impact test

Posted By Francesca Pinto On  Apr 28, 2021 10:18 AM

Posted On Apr 13, 2017 08:18 PM

Living United: Instron Honored by the United Way

The Instron Community Connection Committee (C3) was awarded by the United Way of Tri-Country at its annual recognition event for the company’s efforts in 2015. The focus of the United Way event is to acknowledge volunteers, community groups and organizations who actively support the mission of United Way.

Posted On Apr 15, 2016 05:45 PM

AZoM Interview: 3 Challenges of Plastics Testing

Our own Richard Goshgarian, Market Manager for the Global Plastics Testing Market, talks with AZoM about the three main challenges encouraged when testing plastics.

Posted On Apr 28, 2015 04:00 PM

Contrasting Composites vs. Metals in Aerospace

Ian McEnteggart, Composites Market Manager talks with Aerospace Manufacturing on the comparison between composites and metals for aerospace design. The material properties of the two contrast greatly in their testing requirements because of their varying reactions to the same conditions.

Posted On Apr 21, 2015 02:10 PM

Adhesives in the Automotive Industry

Adhesive bond materials are transversal to many different industries: from automotive to aerospace, electronics, medical, sports, and construction. Providing high-performance adhesive to aluminum, steel and other materials, structural adhesives have become an interesting and valid solution to replace welds and mechanical fasteners, helping to improve durability, reduce weight, and reduce manufacturing costs.

Posted On Apr 28, 2014 02:10 PM

The Truth About Strain Gauge Load Cells vs. Pressure Transducers

Load cells independently and directly measure the force being applied to specimens. Pressure transducers measure force indirectly from the oil pressure observed in the cylinder. Which is superior? The answer is simple: Load cell technology due to the fact that some of the pressure in a hydraulic system has nothing to do with the load being applied to the specimen.

Posted On Apr 17, 2014 02:10 PM

Thermoset and Thermoplastic Composites ... What’s the Difference?

As composites continue to be adopted in more industries, fiber-reinforced plastics can be found in products that people interact with every day, including cars and sporting goods. Fiber-reinforced plastics consist of reinforcing fibers surrounded by a plastic matrix. There are several types of fibers that can be used including glass, carbon fiber, and aramid which give the material its high tensile strength. The matrix gives the composite the compressive strength and, in the case of fiber reinforced plastics, can be made using thermoset or thermoplastic polymers.

Posted By Leonardo Martinez On  Apr 17, 2014 02:10 PM

Testing United States Bridges at Columbia University

With recent events causing concern about the stability of major bridges, the Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics at Columbia University is evaluating their durability with the help of Instron.

Posted On Apr 11, 2014 02:10 PM