ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Why 2018 Is the Year to Buy Capital Equipment

In early 2018, the United States Congress passed the first major tax reform since 1986, reducing the corporate tax rate from 35% to 21%. Find out why this is good news for businesses looking to purchase capital equipment this year.

Posted On May 07, 2018 02:49 PM

Posted By Ian Kirk On  May 24, 2017 02:32 PM

Have You Thought About The Implications If The Material for Airbags Responds Poorly?

Fulfilling the requirements of industry standards and being competitive on the market are keys to success in the automotive sector. In the automotive industry, design and performance are equally important. A manufacturer of car interiors contacted Instron® to check the quality of leather used to cover airbags, including its behavior after sunlight and climate changes. Estimating the performance of a material covering airbags involves many factors around costs and benefits.

Posted On May 28, 2015 07:30 PM

Wedge Action Grips: Which is Moving?

Wedge action grips are a very popular choice for gripping high-strength materials, such as metals and composites, because the strong clamping force ensures that specimen slippage is eliminated. All wedge grips work by multiplying a relatively small input force into a higher clamping force. In all wedge grips, the opening and closing of the jaw faces are achieved by the relative motion between the grip body and the jaw faces. However, there are two distinct wedge grip designs – “moving jaw face” and “moving grip body”. Their difference lies in which component is kept stationary and which is moving.

Posted By Janice Tan On  May 12, 2014 02:10 PM