ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Product Spotlight: Component Test Plate

In this video Instron Applications Engineer, Sammi Sadler, discusses a variety of ways the component test plate can be used to increase the versatility of your single and dual column universal testing systems. The component test plate is a drilled and tapped metal plate that gets mounted to the base of the testing frame. The entire surface is covered by an array of M6 threaded holes that make it ideal for performing tensile, compression, flexure, peel, and puncture testing on components and end products. It's also commonly used to mount standard and custom grips and fixtures off-center.

Posted On Aug 23, 2021 08:00 AM

What Value Does ISO 9001 Add?

At Instron®, we recognize the importance and the impact of your test results.  When used in an R&D application, our equipment is helping you make business decisions about new processes or new materials.  In a QC setting, we understand that our customers sometimes use our equipment for acceptance testing on an entire lot of production material.  If the results from our equipment is not accurate, or if our equipment does not perform as expected, we understand the impact on your business.  With this understanding and our desire to exceed your expectations, Instron’s quality management system stands above our competitors.

Posted By Courtney Coyle On  Aug 31, 2016 03:04 PM

ฟิกซ์เจอร์เฉพาะทางสำหรับทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่ม

ผู้ผลิตพลาสติกชั้นนำค้นหาคำตอบสำหรับการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่มเพื่อจำลองสภาพการใช้งานจริง

Posted On Aug 25, 2016 02:10 PM

Olympic Edge: Optimizing Athletic Equipment

With the 2016 Rio Olympics underway, Elayne Gordonov, Biomedical Market Manager, recently published an article in AM&P Magazine highlighting mechanical testing and how it relates to athletic equipment and biomaterials.

Posted On Aug 17, 2016 02:11 PM

Non-Contacting Strain Measurement Techniques in Fatigue Testing of Polymer Matrix Composites

This article presents a short investigation of the benefits of non-contact strain measurement for monitoring and control of fatigue tests on composites. Recent developments in measurement technology offer the means to effectively measure both axial and transverse strain, instantly, throughout cyclic and highly dynamic tests. Several test scenarios are examined which demonstrate potential benefits of current state-of-the-art video extensometry, for strain controlled fatigue tests on thermoplastic composites.

Posted On Aug 01, 2016 02:51 PM

Importance of Medical Packaging Standards

"The integrity of medical packaging is often evaluated with equal attention and rigor as the medical device itself, and should not be considered secondary to the device when it comes to qualification testing. Ultimately, the packaging is a vessel for the drug, device, or product and needs to contain and protect what is inside."

Posted On Aug 27, 2015 05:29 PM

An Introduction to Digital Image Correlation

The benefits of Digital Image Correlation (DIC) include measuring strain without requiring physical contact, viewing full-field data (like thousands of tiny extensometers), and not needing to know where to place the strain gauge/extensometer before a test starts. The following presentation gives an introduction to this optical technique.

Posted On Aug 24, 2015 01:28 PM