ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Testing Metals to ASTM E8 with an Automatic Contacting Extensometer

The ASTM E8 standard describes tensile testing methods to determine yield strength, yield point elongation, tensile strength, elongation, and reduction of area for metals. It applies to metallic materials in any form: sheet, plate, wire, rod, bar, pipe, and tube.

Posted On Dec 26, 2013 03:10 PM

Energy-Controlled Impulse Testing of Shoes

Shoe and shoe material manufacturers alike must be able to prove that their products will withstand a substantial amount of wear and tear before releasing them to market. Useful in this analysis is the ability to simulate the impact of a runner on the sole of a shoe. During a typical gait cycle, these impacts can be higher than 3kN for an adult runner. In addition to controlling the load with which an impact is generated, researchers may also wish to control the energy which is generated as a result of the impact. A testing machine, which can successfully cater to these requirements, must be able to create and maintain a repeatable impact of a certain energy over a prolonged number of cycles.

Posted By Sarah Jastram On  Dec 12, 2013 03:10 PM

What is Digital Image Correlation (DIC) and How Can It Help Me?

Digital Image Correlation (DIC) is an analytical technique that compares images of a specimen’s surface during testing to generate full-field strain maps. This technology gives you more information than a traditional point-to-point extensometer or a strain gauge and allows you to see the complete story of the material’s behavior beyond the stress strain curve.

Posted By Leonardo Martinez On  Nov 08, 2013 03:10 PM

Challenges with Steel

The continual drive for improved safety and increased fuel efficiency within the automotive industry hasn't escaped anyone; the message is repeatedly broadcast via news outlets and advertised by auto manufactures themselves. The majority of new car models compete fiercely for the most impressive fuel efficiency (mpg or L/100km) figures in class. As auto manufactures strive for improved fuel economy, it is clear that material selection will continue to be an important factor in weight reduction.

Posted On Oct 28, 2013 02:10 PM

Carbon Fiber Hits the Road

By 2016, the US car industry will need to average 34.5 mpg and by 2025, cars will need to average 54.5 mpg. In order to meet these new requirements, manufacturers will have to implement a number of changes including new engines, technologies, and materials. Lightweight materials are one of the most important avenues to pursue because for every 10% reduction in weight, fuel efficiency is increased by 6–7%.

Posted By Leonardo Martinez On  Oct 17, 2013 02:10 PM