ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Tips and Tricks for Packaging Testing

Explore best practices to better provide quantitative information about tear resistance, puncture resistance, peel strength, heat seal strength, and durability of materials used in flexible and rigid packaging, and finished packaging products.

Posted On Nov 24, 2014 03:10 PM

Helping to Standardize High-Rate Testing of Composites

Instron has joined a new international group that is seeking to develop a best practice guide and test standards specifically for testing composites at high-strain rates.

As the automotive industry seeks ever-more-urgently to embrace composites, there is an increasing demand for testing composite material behavior at high-strain rates. The need for detailed data to inform crash simulation models first drove a renewed demand for equipment over the last 3 years, and now there is a need for international standardization in methodologies and data handling. The group’s aim is to facilitate generation and exchange of reliable and comparable test data in this highly challenging area.

Posted On Nov 21, 2014 03:10 PM

A Case for Extensometry

A universal testing system very simply measures 2 things during a basic mechanical test: force (via the load cell) and displacement (via the crosshead encoder). To obtain a basic stress-strain curve, you might think that’s all you need. With the force measurement from the load cell, the cross-sectional area of the material can be used to calculate stress; and with the crosshead extension, the original distance between the grips or fixtures can be used to calculate strain throughout the test. How simple!

Posted By Elena Mangano On  Nov 14, 2014 03:10 PM

Question From a Customer: Air Bubbles in Extrudate

Q: We have an MF30 Melt Flow Indexer and started running tests on various polymers in our lab. Some of the samples have a lot of air bubbles in them. I believe this is contributing to inconsistencies in melt flow values. How do we minimize this?

A: There are a lot of reasons you could be seeing air bubbles in the filament sample. Ultimately, it comes down to keeping the testing and cleaning processes as consistent as possible.

Posted By Elena Mangano On  Nov 05, 2014 03:10 PM

Challenges of Rigorous Demands

The world of materials testing is changing

  • materials are getting stronger, stiffer, and lighter
  • test standards are becoming stricter
  • testing labs are asked to perform more complex analytical tests

Posted By Leonardo Martinez On  Nov 05, 2014 03:10 PM

Evaluating the Quality of High Performance Plastics Molding

When chemical companies invest in developing high-performance polymers—such as filled polyesters, PA, PC, LCP, and PEEK—to engineer automotive and electronic components, they could potentially experience issues with a high melting temperature during the injection molding phase. It’s crucial to understand that even if the mold filling has been successfully executed, the molded parts can still show significant failures, such as cracks or warps and aesthetic defects.

Posted On Oct 15, 2014 02:10 PM

How to Address Challenges in QC Medical Device Testing

We are proud to share that Meredith Platt, Director of Marketing & Emerging Markets for the Electromechanical Business, presented at the recent MEDTEC China event in September. As Instron has developed many insights working with our customers in the biomedical industry, Meredith discussed challenges that QC laboratories encounter when testing a variety of medical devices, ranging from stents to catheters to spinal implants.

Posted On Oct 13, 2014 02:10 PM

Is Design Validation Slowing Down Your Time To Market?

Instron interacts with many new product development labs that have a need to validate their new product or component design. Often part of this design validation requires mechanical testing. We have noticed a common need in these research and development labs to perform rapid "what if" analysis during design validation.

Posted By Elayne (Schneebacher) Gordonov On  Oct 08, 2014 02:10 PM

Stress Control and Yielding Material

Since the first materials testing machines were used for tensile testing of metals, one option of performing the test has been to control the rate at which you apply load to the specimen, or apply stress.

Posted By David Fry On  Sep 25, 2014 02:10 PM

How to Test Lap-Shear Specimens

Manufacturing processes are moving away from using traditional bolts and rivets to using new, stronger adhesives to hold together materials such as composites and aluminum. With this increase in bonded manufacturing, it is more important than ever to accurately test the adhesive strength of bonds to prevent catastrophic failures.  

Posted By Leonardo Martinez On  Sep 23, 2014 02:10 PM