ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

Increase Efficiency Without Sacrificing Safety

An Instron geotextile customer was conducting materials testing nearly around the clock. They were not able to keep up with demand and were building another plant to respond to the market. The company had a positive experience with their current Instron testing system and wanted to invest in another for the new plant, but with shorter test intervals.

Posted On Dec 08, 2015 08:18 PM

Overcoming Sheet Metal Testing Challenges

With a wide range of applications varying from white goods, automotive, and aerospace applications, sheet metals are often high in strength relative to their cross section area. It’s important to note that formability and ductility is also crucial, for which the common testing requirements are similar across applications. Explore the challenges in sheet metal testing.

Posted On Nov 09, 2015 02:14 PM

Instron Supports MassChallenge Startups

MassChallenge’s mission is clear: Catalyze a startup renaissance.  The organization’s model serves as the largest startup accelerator in the world to help early-stage entrepreneurs succeed with no equity required and financial prizes awarded. When entrepreneurs are empowered to challenge old conventions and create new value, a startup renaissance begins.

Posted On Oct 13, 2015 07:00 PM

Importance of Medical Packaging Standards

"The integrity of medical packaging is often evaluated with equal attention and rigor as the medical device itself, and should not be considered secondary to the device when it comes to qualification testing. Ultimately, the packaging is a vessel for the drug, device, or product and needs to contain and protect what is inside."

Posted On Aug 27, 2015 05:29 PM

An Introduction to Digital Image Correlation

The benefits of Digital Image Correlation (DIC) include measuring strain without requiring physical contact, viewing full-field data (like thousands of tiny extensometers), and not needing to know where to place the strain gauge/extensometer before a test starts. The following presentation gives an introduction to this optical technique.

Posted On Aug 24, 2015 01:28 PM

Steel Reinforcement Bar: A Tensile Testing Guide

Jeff Shaffer, Manager of Product Marketing and Management for the Instron® Industrial Products Group, talks with Advanced Materials & Processes (AM&P) about how critical understanding the basics of tensile testing is to ensure product quality of steel reinforcing bar, or rebar.

Posted On Jul 28, 2015 04:30 PM