ขอต้อนรับสู๋ บล็อกชุมชนของอินสตรอน ซึ่งเป็นบล็อกใหม่ที่ดูแลโดยบริษัทอินสตรอน ภายในประกอบด้วย โลกของวัสดุศาสตร์นั้นกว้างใหญ่และครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรม, วัสดุ และความท้าทาย ทำให้ไม่มีใครจะมีองค์ความรู้ไปทุกสิ่งจนจะสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เขี่ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ที่แท้จริง แต่ด้วยการร่วมมือกันและการแบ่งปันองค์ความรู้, ประสบการณ์และแนวความคิดระหว่างกันจะช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำ, เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยแก่ท่านผู้อ่านของเราได้

เราขอเชิญให้ท่านบอกกับเราว่าท่านคือใคร, แบ่งปันเรื่องราวของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่าน เข้าร่วมกับชุมชนของอินสตรอน

How is an Impact Drop Tower used in Testing Automotive Parts

Why Impact Testing is Important to Automotive Manufacturing

With safety being a major priority in the automotive sector, it is vital that manufacturers have accurate information about how automotive components will perform under different conditions. Impact resistance is one of the most important properties for parts designers to consider, as well as the most difficult to quantify. Estimating the performance of a material directly benefits the production costs and improves the value of the final product.

Posted By Francesca Pinto On  Nov 24, 2021 03:52 PM

Product Spotlight: Component Test Plate

In this video Instron Applications Engineer, Sammi Sadler, discusses a variety of ways the component test plate can be used to increase the versatility of your single and dual column universal testing systems. The component test plate is a drilled and tapped metal plate that gets mounted to the base of the testing frame. The entire surface is covered by an array of M6 threaded holes that make it ideal for performing tensile, compression, flexure, peel, and puncture testing on components and end products. It's also commonly used to mount standard and custom grips and fixtures off-center.

Posted On Aug 23, 2021 08:00 AM

Drop Tower Tensile Impact Testing for High Strain Rate Measurements

If you are dealing with CAE simulations, considering materials’ properties at high-strain rates is critical to get reliable predictions of your product performance. With the combined use of an impact Drop Tower system equipped with Bluehill Impact Software, tensile-impact accessories, High Speed Camera and Digital Image Correlation software, it is possible to evaluate the longitudinal strain of the specimen when impacted under tensile-Impact conditions

Posted By Francesca Pinto On  Jun 30, 2021 10:10 AM

How to Test the HDT of 3D Printing Materials

Heat Deflection Temperature (HDT) tests play a vital role in fused deposition modeling (FDM) and Polyjet 3D printing applications. Using reliable HDT testing machines is critical to validating the quality and performance of polymer-based 3D printing materials, prototypes, and parts. This is why the leading manufacturer of 3D printing technology, Stratasys turned to Instron HDT test equipment.

Posted By Francesca Pinto On  Jun 15, 2021 06:00 AM

How To Investigate Dynamic Failures of Materials

When knowledge in fracture characteristics of plastics material at highly dynamic conditions, such as impact strength, ductility, toughness, crack propagation, and energy absorption is needed, the best solution is to perform a puncture impact test

Posted By Francesca Pinto On  Apr 28, 2021 10:18 AM

Materials and Applications Solutions for the Biomedical, Plastics, and Elastomer Industries

Instron universal testing machines can be used across industries to meet many different mechanical testing requirements, and Instron software and accessories allow our test frames to be configured to suit your specific industry or application need. This issue of the Accessories Newsletter includes some of the key application and product solutions for the biomedical, plastics, and elastomer industries. Please follow the links to prerecorded webinars, demonstration videos, or product pages which may be of interest to you. As always, you can also contact your local Instron representative for more information.

Posted By Amanda Redinger On  Mar 24, 2021 01:00 PM