โปรแกรมทดสอบวัสดุจะมีมาให้พร้อมกับเครื่องทดสอบใหม่และสามารถใช้อัพเกรดเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หน้าจอโต้ตอบผู้ใช้งานของทุกโปรแกรมถูกออกแบบให้เป็นธรรมชาติสำหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังคงมีเครื่องมือวิเคราะห์หลังการทดสอบที่มีกำลังสูง เช่น DIC Replay, และเครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น TrendTracker™

Bluehill Universal Dashboard


Bluehill® Universal
For Universal Testing Systems

Bluehill Universal is built from the ground-up for touch interaction. The new portrait layout gives you a comprehensive view of the test workspace and allows you to start testing even faster than ever before.
 


More Info

Bluehill Fracture


Bluehill® Fracture
For Dynamic and Fatigue Testing Systems

Bluehill Fracture is a dedicated fracture mechanics software from Instron. Machine control, data analysis and reporting are performed for metals fracture toughness measurement to key international standards.


More Info

BlueHill Impact for Drop Towers screen shot


Bluehill® Impact
For Drop Towers

Bluehill Impact with it's easy-to-understand icons and workflows, make it easy to train new or experienced users allowing you to start testing even faster than ever before.
 
 


More Info

 

WaveMatrix


WaveMatrix2
For Dynamic and Fatigue Testing Systems

WaveMatrix2 software for dynamic and fatigue testing delivers flexibility - run everything from a simple static ramp, to cyclic waveforms through to complex multi-step, multi-axial tests.
 


More Info

ซอฟต์แวร์ Bluehill Elements


ซอฟต์แวร์ Bluehill Elements
สำหรับเครื่องทดสอบรุ่น 3400 ซีรีส์

ซอฟต์แวร์ Bluehill Elements ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Bluehill ตรงตามข้อกำหนดของการทดสอบแรงตึง} แรงกด, แรงดัดโค้ง การปอกเปลือก และการฉีกขาด
 
 


ข้อมูลเพิ่มเติม

Bluehill Impact Software


Bluehill Impact
For MPX Pendulums

Built on our popular and adaptive Bluehill platform, Bluehill Impact is Instron’s newest and most powerful impact testing software. Bluehill Impact is designed for touch interaction to make the user experience simpler and smarter than ever.


More Info

 

Trend Tracker Quality Control Software


TrendTrackerTM
Add-On to Bluehill Universal and Bluehill 3

Imagine all your Bluehill® test results in one robust and scalable database available to answer your questions in seconds. Instron's TrendTrackerTM makes it possible.
 


More Info

Bluehill HV Software


Bluehill® HV
For HDT and Vicat Testers

Bluehill® HV Software is specifically designed for the Instron® HDT and Vicat testers, both of the previous and current generations.
 


More Info

DIC Replay Software


DIC Replay
Digital Image Correlation Software

DIC Replay software is a self-contained 2D DIC package. The software consumes images and calibration data saved by the Instron Advanced Video Extensometer (AVE) and works in a post-processing mode.


More Info

 

CEASTView


CEAST Software
For Rheology, HDT Vicat and Impact

The CEAST software brings together CEAST and Instron’s experience of impact, HDT Vicat and rheology testing, providing a complete interface between the instruments and the end-user.
 


More Info

RSLabsite Startpage


RS LabSite modulogic
For Structural Durability Testing Systems

RS LabSite® modulogic is a comprehensive and adaptable software suite conceived for introducing service loads into individual components or complete vehicles, or performing calculations within the framework of Virtual Prototyping.


More Info

LCF3


LCF3
For 8800 Series Hydraulic Fatigue Systems

LCF3 Software provides system control, data acquisition, real-time graphs, calculation of results, storage of data to disk, and post test graphs and reports in accordance with the relevant sections of ASTM E606-04, BS 7270 (2006), and ISO 12106 (2003).


More Info

 

CrashSim Office startpage


CrashSim Office
For Crash Simulation Systems

CrashSim Office is a stand-alone program for signal preparation and processing, as well as for predicting the pulse-making capability and the generation of the DriveSignal for the CrashSimulationSystem.


More Info

CrashSim Software


CrashSim
For Crash Simulation Systems

The application software CrashSim is used for the preparation, execution, monitoring, analysis and documentation of crash tests carried out on the Instron sled system.
 


More Info