โปรแกรม VisualTHERM นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องทดสอบ HDT และไวแคตของ CEAST โดยจะทำการจัดการเครื่องทดสอบ, การทดสอบ, การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก

โปรแกรมจะจัดการขั้นตอนการทดสอบทางความร้อนทั้งหมด:

  • การแก้ไขค่าพารามิเตอร์
  • กราฟที่เวลาจริงเพื่อสนับสนุนการทดสอบ
  • การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
  • การวิเคราะห์ผลการทดสอบในรายละเอียด
  • การจัดการรายงานผลการทดสอบ
  • การนำข้อมูลออก

การทำงานทั้งหมดเหลานี้สามารถทำได้กับเครื่องทดสอบมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลเชิงปริมาณทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานการทดสอบนานาชาติสำหรับการทดสอบสมบัติทางกลเชิงความร้อน เช่น HDT และไวแคต จะถูกจัดการด้วยโปรแกรม ทั้งในรูปแบบของตัวเลขและภาพกราฟฟิก โปรแกรม VisualTHERM จะจัดการแต่ละประเภทของการทดสอบด้วยระยะการดัดงอ,อุณหภูมิ,เวลา หรือการรวมกันของค่าเหล่านี้