โปรแกรม VisualIMPACT นั้นเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงที่ถูกออกแบบสำหรับการทดสอบแรงกระแทก โดยพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของโปรแกรม CeastVIEW เป็นการรวมเอาประสบการณ์ทางด้านการทดสอบแรงกระแทกของทั้งบริษัท CEAST และอินสตรอน ในการสร้างหน้าจอใช้งานของอุปกรณ์และผู้ใช้งาน โดยถูกพัฒนาสำหรับการวิเคราะห์วัสดุ,การจัดการข้อมูล, และสร้างรายงานผลการทดสอบที่แม่นยำ ทั้งยังประกอบไปด้วยชุดของโมดูลและความสามารถในการปรับรูปแบบสำหรับการทดสอบเฉพาะทางได้อย่างสมบูรณ์ โปรแกรม VisualIMPACT นี้สามารถถูกใช้ในการจัดการอุปกรณ์ของ CEAST และระบบจัดเก็บข้อมูล DAS สำหรับทุกประเภทของการทดสอบ ซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องทดสอบแบบค้อนเหวี่ยงและแบบปล่อยตกกระทบด้วยแรงโน้มถ่วงสำหรับการทดสอบแบบใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรจวัด

โปรแกรม CEAST VisualIMPACT นั้นถูกออกแบบสำหรับการควบคุมเครื่องทดสอบแบบค้อนเหวี่ยงและแบบปล่อยตกกระทบด้วยแรงโน้มถ่วงของ CEAST โดยจะใช้ในการจัดการทดสอบและให้หน้าจอใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้งานเมื่อใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล โปรแกรมจะทำการบันทึกค่าแรงและพลังงานที่ดูดซับในระหว่างการเกิดการกระแทก, การแสดง และช่วยในการวิเคราะห์ผลการทดสอบและคำนวณค่ารีไซเลียนซ์  ผู้ใช้งานจะถูกนำทางผ่านการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตารางที่แสดงถึงหัวกระแทกและชิ้นงานทดสอบ ที่จะถูกคัดกรองมาแล้วให้ตรงตามประเภทของการทดสอบและมาตรฐานนานาชาติที่เลือกใช้งาน ในกรณีของการทดสอบแบบใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจวัด จะมีหลายวิธีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล ผลการทดสอบสามารถถูกแสดงในรูปแบบกราฟที่ปรับแต่งได้และสามารถคัดกรองตามประเภทของการแตกหัก (เฉพาะชิ้นงานที่แสดงลักษณะตรงตามประเภทของการแตกหักจะถูกแสดง) ในการทำงานกับกลุ่มของการทดสอบจำนวนมาก โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ทางสถิติและผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกหรือละทิ้งผลการทดสอบแต่ละค่าได้  หน่วยวัดต่าง ๆ สามารถเลือกใช้งานได้ และยังสามารถพิมพ์รายงานหรือนำข้อมูลออกทั้งหมดหรือบางส่วน การปรับปรุงล่าสุดนั้นได้แก่ความสามารถในการตั้งค่าจำนวนของข้อมูลผู้ใช้งาน, ได้แก่ การตั้งค่าทางกราฟฟิก, ทางเลือกในการพิมพ์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ, พารามิเตอร์ที่ก้าวหน้าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และอื่น ๆ, การเปลี่ยนจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งเมื่อตรวจสอบผลการทดสอบ ด้วยการแนะนำระบบจัดเก็บข้อมูลรุ่นใหม่ (CEAST DAS 64K) ในสายผลิตภัณฑ์ของเครื่องทดสอบแรงกระแทกได้ส่งผลต่อความสามารถใหม่ ๆ ในโปรแกรมซึ่งจะสามารถที่จะจัดการไฟล์สอบเทียบได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นสำหรับหัวทดสอบแบบมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจวัดและจัดการรูปแบบของระบบ DAS ด้วยช่องสัญญาณการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ...