โปรแกรม VisualRHEO นี้ถูกออกแบบเป็นพิเศษสำหรับเครื่องทดสอบรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารี (Rheologic และ SmartRheo) ทั้งแบบช่องเดี่ยวและช่องคู่

โปรแกรม VisualRHEO จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเครื่องทดสอบได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการทดสอบและการจัดการขั้นตอนการทดสอบ:

  • การแก้ไขค่าพารามิเตอร์
  • กราฟที่เวลาจริงเพื่อสนับสนุนการทดสอบ
  • การจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
  • การคำนวณ
  • การจัดการรายงานผลการทดสอบ
  • การนำข้อมูลออก

การทำงานทั้งหมดเหลานี้สามารถทำได้กับเครื่องทดสอบมากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลทดสอบจะถูกจัดเก็บ, จัดการ และวิเคราะห์โดยโปรแกรมซึ่งถูกออกแบบให้มีหน้าจอใช้งานที่ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายเพื่อควบคุมเครื่องทดสอบ นอกจากความสามารถพื้นฐานแล้ว ยังมีโมดูลเสริมเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกมากขึ้นและจำลองโหมดการทดสอบต่าง ๆ ที่แม่นยำสำหรับการวิเคราะห์วัสดุที่ก้าวหน้า

ผลการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานการทดสอบนานาชาติสำหรับการทดสอบด้วยเครื่องรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารีจะถูกคำนวณอย่างอัตโนมัติโดยโปแกรมได้แก่ ความหนืด,อัตราการเฉือน, ความเค้นเฉือน, การปรับค่าให้ถูกต้องของแบกลีย์และราบินโนวิทช์ และ NNI ผลการทดสอบเหล่านี้จะถูกแสดงทั้งในรูปแบบของตัวเลขและภาพกราฟฟิก

โมดูลเสริมของโปรแกรมจะมีให้ใช้งานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประเภทการทดสอบต่าง ๆ หรือสำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบที่ก้าวหน้า เช่น การจำลองเส้นกราฟ, อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความหนืด, การลื่นที่ผนัง, ความหนืดของการยืดตัว, การคลายตัวของความเค้น, ความไวต่อแรงเฉือน, การแตกหักหลอมเหลว และการสลายตัวจากความร้อน

อ่านเพิ่มเติม ...