บริษัทอินสตรอนใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ทางด้านการประยุกต์ใช้งานและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการผลิตอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายมากที่สุดสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุในอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์จับยึด, ฟิกซ์เจอร์, โหลดเซลล์ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ รวมกันหลายร้อยแบบ, อุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานทั่วไปและการใช้งานเฉพาะทางที่หลากหลายของเราถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านใช้งานเครื่องทดสอบวัสดุได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

WaveMatrix Software on a computer monitor


Software

View all of our Materials testing software packages that are available for all new Instron systems and also as an upgrade to many existing Instron systems.
 


More Info

Instron Load Cell


Load Cells

Load cells convert the force experienced by the specimen into an electrical signal that is used by the electronic controller to precisely monitor, report or control the force.


More Info

Instron Extensometers


Extensometers

Extensometry provides a direct and accurate method for measuring and controlling specimen deformation by monitoring strain over a precisely defined gauge length.


More Info


Instron Environmental Chamber


Chambers and Furnaces

Environmental chambers and furnaces provide the capability to study the mechanical properties of materials and components over a wide range of temperatures up to +1600 °C in air.


More Info

Pneumatic Side Action Grips


Tensile Grips

Various styles of tensile grips at different force capacities to hold a diverse range of materials such as thread, rope, rubber, plastic, composites, fasteners, steel and more.


More Info

Compression Platens


Compression Platens

Compression platens and anvils are available in a range of sizes and force capacities to suit applications from rigid foam to concrete. 
 


More Info


Instron 3-Point Bend Fixture


Flex Fixtures

Flexure or bend tests are widely used to determine stiffness and yield properties of plastics, metals and similar rigid materials.
 
 


More Info

Instron peel solution


Peel, Friction, Puncture

Fixtures for Universal Testing Machines to perform an assortment of peel, puncture, burst, and coefficient of friction tests.
 
 


More Info

Safety Shield


Frame Accessories

Load frame accessories include items designed to fit a specific model of testing frame, such as support tables, protective shields, T-slot tables, in-head wedge grips, in-head tension rods, and similar items.


More Info


Instron BioBath and AVE 2


Biomedical and
Pharmaceutical Fixtures

With major breakthroughs in the medical industries, it is becoming ever more essential to provide accurate test data related to materials capabilities.


More Info

Instron Die Shear Fixture


Electronics and
Microelectronics Fixtures

Grips, fixtures, and system add-ons for testing electronics and microelectronics for tension, compression, flexure, peel, shear, and puncture.


More Info

Composites test fixtures


Composite
Fixtures

Fixtures for testing composite materials for tension, compression, flexure, shear and peel. Most of these fixtures are designed to meet specific materials testing standards.


More Info


Couplings and Adapters


Couplings and Adapters
 

Couplings and adapters are devices that modify the test system’s connection type, allowing you to interface with a wider range of grips and fixtures.


More Info

Fastener Fixture


Fastener Fixtures
 

These fixtures are designed to allow fast and accurate tensile tests of bolts, screws, studs, and nuts.


More Info

ฐานวางชิ้นงานแบบมีร่อง


ฐานวางชิ้นงาน

โต๊ะทดสอบแบบมีฐานวางชิ้นงานและแผ่นวางอุปกรณ์สามารถวางชิ้น หรือยึดติดได้ เพื่อทำการทดสอบแบบแรงดึง, แรงกด, แรงดัดโค้ง, การลอกผิวหน้า และการทดสอบแบบเจาะทะลุ


ข้อมูลเพิ่มเติม


Food Testing FIxtures


Food Testing
Fixtures

Food fixtures cover a wide range of industry standard testing methods including compression, puncture, shear, and extrusion.
 


More Info

282004xPjpg


Wood
Fixtures

Fixtures for testing wood for adhesive bond strength, compression, bend strength, shear, tensile strength, etc.
 
 


More Info

Catapult crash simpulation


Crash Simulation
Accessories

Read about accessories for low speed rear, side and pole impact simulation. And how you can increase the productivity and efficiency of the development process.
 


More Info


AlignPro Alignment Fixture


Alignment
Fixtures

Fixtures and software to measure and adjust load string alignment in real time. Ideal for applications with testing standards that specify alignment requirements.


More Info

Instron Punching machine


Specimen Measuring
and Preparation

Correct specimens and dimensional measuring are critical for accurate and repeatable test results. Solutions for specimen cutting, marking, and measuring.


More Info

Accessories Catalog V8


Accessories
Catalog V8
 

View the digital version of our catalog, which features hundreds of our materials testing accessories, as well as tips and advice to help you get the most out of your testing system.


More Info