ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอแบบสามจุดและสี่จุด

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแรงดัดงอช่วยในการทดสอบการทดสอบแรงดัดงอและการทดสอบความเหนียวแตกหักของการยึดติด ได้แก่ ค่ามอดูลัสของการดัดงอ, ความต้านทานการดัดงอสูงสุด และความต้านทานการดัดงอที่จุดคราก

ง่ายต่อการติดตั้ง, ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบสามจุดนี้สามารถปรับแต่งด้วยชุดแปลงซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเปลี่ยนเป็นการทดสอบแบบสี่จุด

แอนวิลชุดล่างสามารถถูกปรับระยะได้เพื่อรองรับชิ้นงานทดสอบที่มีความยาวต่างกัน การดัดงอของชิ้นงานทดสอบนั้นสามารถวัดโดยใช้การเคลื่อนที่ของหัวทดสอบหรือใช้การวัดที่แม่นยำมากขึ้นจากการใช้ชุดวัดการดัดงอที่จุดกึ่งกลางซึ่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระยะการยืด (extensometer)

Principle Of Operation

ชิ้นงานทดสอบถูกรองรับอยู่บนแอนวิลสองจุดที่ได้รับการกัดแต่งมาอย่างแม่นยำ (หมุนได้หรืออยู่นิ่งกับที่) และมีรัศมีตามที่กำหนด แรงจะถูกให้ไปยังชิ้นงานทดสอบที่บริเวณจุดกึ่งกลาง (แบบสามจุด) หรือ ที่ระยะห่างตามที่กำหนดสองด้านจากจุดกึ่งกลาง (แบบสี่จุด) โดยชุดรองรับนั้นจะสามารถปรับระยะห่างกันได้ในหน่วยเมตริกเพื่อการจัดตำแหน่งที่ถูกต้องของแอนวิลที่เท่ากันทั้งสองด้านของเส้นแนวกึ่งกลาง

ฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบสี่จุดมีลักษณะการทำงานแบบนี้เช่นกัน

Application Range

  • ประเภทของแรง: การทดสอบแรงดัดงอแบบสถิต,  การทดสอบความล้าแบบดัดงอ
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก, โลหะ, โลหะผสม, คอมพอสิต, เซรามิกส์ และวัสดุอื่น
  • รูปทรงของชิ้นงานทดสอบ: แถบ, แท่ง หรือ ชิ้นส่วนประกอบ

ข่าวทางด้านอุปกรณ์เสริม