เหมาะสำหรับการทดสอบแบบไดนามิกแรงต่ำและการทดสอบแบบสถิตตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางทันตกรรม ได้แก่ ISO 9917, ISO 6872, ISO 4049 หรือ ISO 20795  ฟิกซ์เจอร์ทดสอบการดัดงอแบบสามจุดที่แรงต่ำนี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับเครื่องทดสอบ Electropuls E1000 โดยชิ้นงานทดสอบจะถูกรองรับอยู่บนแอนวิลชุดล่างสองจุดและจะมีการให้แรงที่จุดกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบโดยแอนวิลชุดบนหนึ่งจุด ฐานเครื่องแบบมีร่องรูปตัวทีนั้นจะช่วยให้สามารถปรับระยะห่างระหว่างชุดรองรับสองจุดด้านล่างได้ตั้งแต่ 15-80 มิลลิเมตร (0.59-3.15 นิ้ว) ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ทดสอบชิ้นงานที่มีความยาวหลากหลายและยังสามารถใช้ทดสอบในของเหลวโดยใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมประเภทอ่างของเหลวและชุดควบคุมการไหลวนของของเหลว

ทางเลือกของอุปกรณ์เสริม

ชุดแปลงฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบสี่จุด (2801-605): ใช้สำหรับการแปลงอุปกรณ์เสริม 2801-600 จากฟิกซ์เจอร์ทดสอบแบบสามจุดเป็นแบบสี่จุด โดยชุดแปลงฟิกซ์เจอร์ทดสอบการดัดงอแบบสี่จุดนี้มีระยะห่างระหว่างจุดรองรับตั้งแต่ 5-40 มิลลิเมตร (0.19-1.57 นิ้ว) และเหมาะสำหรับการทดสอบแบบไดนามิกและแบบสถิต ชิ้นงานทดสอบนั้นจะถูกรองรับอยู่บนแอนวิลชุดล่างสองจุดและจะมีการให้แรงที่สม่ำเสมอที่แอนวิลชุดบนสองจุด

ลักษณะ

  • รับแรงสูงสุด 3 กิโลนิวตัน (675 ปอนด์)
  • ระยะห่างระหว่างจุดรองรับชุดล่าง 15 – 80 มิลลิเมตร (0.59 – 3.15 นิ้ว)

การประยุกต์ใช้งาน

  • การทดสอบแรงดัดงอของชิ้นส่วนประกอบขนาดเล็ก, พลาสติก, ไม้ และคอมพอสิต
  • รูปทรงของชิ้นงานทดสอบ: แบนและกลม
  • เหมาะสำหรับการทดสอบทั้งแบบสถิตและความล้า
  • สามารถใช้งานได้กับเครื่องทดสอบ ElectroPuls E1000
อ่านเพิ่มเติม ...