อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทดสอบแบบ Mechanical - Wedge Grips

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทดสอบแบบ mechanical wedge action grips ของอินสตรอนนั้นอาจใช้งานสำหรับการทดสอบวัสดุทั้งแบบสถิตหรือไดนามิก นอกจากนี้ปากจับรูปทรงลิ่มนั้นยังสามารถเปลี่ยนได้เพื่อรองรับชิ้นงานทดสอบทั้งรูปทรงกระบอกหรือทรงแบน

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทดสอบประเภทนี้ถูกออกแบบให้ชิ้นงานทดสอบถูกจับยึดอย่างมั่นคงโดยไม่ก่อให้เกิดแรงกระทำล่วงหน้าในแนวแกนต่อชิ้นงานทดสอบ ซึ่งทำได้โดยการที่ให้ปากจับนั้นมีการเคลื่อนที่ในแนวนอนเมื่อเทียบกับชิ้นงานทดสอบเท่านั้น

Application Range

  • ประเภทของแรง: สถิตหรือไดนามิก, ความเค้นย้อนทาง
  • วัสดุ: โลหะ, พลาสติก, คอมพอสิต 
  • รูปทรงของชิ้นงานทดสอบ: ทรงกระบอก (ไม่ใช่แบบมีหัวกระดุม) หรือ แบบแบน ทั้งแบบมีและไม่มีแถบวัสดุเสริมบริเวณปลาย

Principle Of Operation

แต่ละชุดของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทดสอบนั้นจะทำงานโดยระบบทางกล แรงจับยึดจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของลำตัวของอุปกรณ์จับยึดเมื่อเทียบกับปากจับรูปทรงลิ่ม โดยการเคลื่อนที่ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขันสกรูหัวจมสี่ตัวที่ด้านล่างของหัวอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทดสอบ

แต่ละปากจับนั้นจะอยู่ในลำตัวของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาทดสอบและยึดไว้โดยสปริงสองตัวซึ่งช่วยให้ปากจับนั้นสามารถคลายการจับยึดชิ้นงานทดสอบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ

บริเวณของลิ่มในลำตัวของอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานทดสอบนั้นจะมีชุดไกด์นำทางอยู่เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละปากจับนั้นตั้งฉากกันและยังตั้งฉากกันชิ้นงานทดสอบอีกด้วย

Accessories