เครื่องทดสอบแบบสองแกนในแนวระนาบแบบ Cruciform ของบริษัทอินสตรอนนี้ประกอบไปด้วยโครงสร้างเครื่องที่มีความแกร่งสูง โครงส่งแรงรูปวงแหวนที่มีความได้ศูนย์อย่างแม่นยำและแอกชูเอเตอร์ที่มีความทันสมัยจำนวน 4 ชุดซึ่งติดตั้งในแนวระนาบและตั้งฉากซึ่งกันและกัน ด้วยการใช้ฟังก์ชันที่ก้าวหน้าของคอนโทรลเลอร์รุ่น 8800 ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละแกน ทำให้เครื่องทดสอบนี้เหมาะสมสำหรับการทดสอบที่มีพื้นที่ของความเครียดกว้าง เช่น การทดสอบแรงดึงแบบสองแกน. การทดสอบความล้าแบบรอบต่ำ (LCF), การทดสอบความล้าแบบรอบสูง (HCF), การทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน (TMF) และการทดสอบการแตกหัก

โปรแกรมควบคุม Console ช่วยให้ท่านสามารถควบคุมเครื่องทดสอบได้อย่างสมบูรณ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเวฟฟอร์ม,การสอบเทียบ, การตั้งค่าขีดจำกัด และการตรวจติดตามสถานะของเครื่องทดสอบ นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมWaveMatrix3 สำหรับการควบคุมการทดสอบในแต่ละแกนให้ทำงานร่วมกันทั้งในการทดสอบแบบง่ายและซับซ้อนที่ได้รับการสร้างขึ้นจากหน้าจอตั้งค่าแบบ Graphical method.

คุณลักษณะ

  • กำลังสูงสุด 250 กิโลนิวตัน
  • เทคนิคการควบคุมแบบ8800 Advanced Modal Control
  • อุปกรณ์จับยึด, ฟิกซ์เจอร์ทดสอบและอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของการทดสอบ
อ่านเพิ่มเติม ...