เครื่องทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน (TMF) จะสามารถจำลองผลกระทบที่ซับซ้อนจากรอบความร้อนร่วมกับแรงทางกล ที่ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในกังหันแก๊สและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันในระหว่างการใช้งาน ด้วยการที่มีความซับซ้อนมากกว่าการทดสอบความล้าที่ระดับความร้อนคงที่ การทดสอบแบบ TMF นี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์อายุใช้งานของวัสดุต่าง ๆ และชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ใช้ในงานที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่า ระบบให้ความร้อนและลดอุณหภูมิแบบแปรเปลี่ยนจะใช้งานร่วมกับเครื่องทดสอบวัสดุที่อุณหภูมิสูงเพื่อสร้างรูปแบบรอบการให้แรงทางกลและความร้อนที่ซับซ้อน

LCF 8862 system


Low Cycle Fatigue (LCF)
 

Low Cycle Fatigue systems can assess the fatigue performance of materials at elevated isothermal temperatures.
 
 
 


More Info

เครื่องทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน


เครื่องทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน (TMF)

เครื่องทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อน (TMF) นั้นเป็นการจำลองผลกระทบร่วมกันระหว่างความล้าเชิงกลและรอบของความร้อน
 
 
 
 
 


ข้อมูลเพิ่มเติม

Instron เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลร่วมกับความร้อนขนาดเล็กรุ่น ETMT


เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลร่วมกับความร้อนขนาดเล็กรุ่น ETMT

เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลร่วมกับความร้อน (ETMT) ของบริษัทอินสตรอนรุ่น ETMT8800
 
 
 
 
 
 


ข้อมูลเพิ่มเติม