เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลร่วมกับความร้อน (ETMT) ของบริษัทอินสตรอนรุ่น ETMT8800  นั้นเหมาะสำหรับการทดสอบโลหะและวัสดุนำความร้อนอื่นในอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตโลหะไปจนถึงวิศวกรรมขั้นขั้นสูง เช่น อากาศยาน  เครื่องทดสอบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับ National Physical Laboratory (NPL)

ด้วยการตั้งอยู่บนพื้นฐานของเครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าเชิงกลและคอนโทรลเลอร์ระบบดิจิทัลรุ่น 8800 และโครงสร้างเครื่องรุ่น MicroTester ทำให้บริษัทอินสตรอนสามารถพัฒนาระบบสำหรับการทดสอบความล้าแบบเชิงกลร่วมกับความร้อนได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนโต๊ะทดสอบ

ด้วยการใช้ชิ้นงานทดสอบขนาดเล็ก เครื่องทดสอบนี้สามารถให้อัตราให้แรงสำหรับการทดสอบความล้าสูงถึง 1000 นิวตัน/วินาที และอัตราการเพิ่มและลดอุณหภูมิสูงถึง 200° C/วินาที และ 100° C/วินาทีตามลำดับ เครื่องสอบนี้ถูกออกแบบให้สามารถให้ความเค้นย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ที่แรง 3000 นิวตัน และมาพร้อมระบบให้ความร้อนแบบต้านทานโดยตรงที่มีความสามารถเพิ่มอุณหภูมิแก่ชิ้นงานทดสอบสูงถึง 1500° C

เครื่องทดสอบ ETMT 8800 นี้สามารถใช้งานทดสอบได้อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามประเภทได้แก่

  • การวัดสมบัติทางกล
  • การวัดสมบัติทางกายภาพ
  • การวัดเสถียรภาพของโครงสร้างจุลภาคภายใต้ความร้อน

เครื่องทดสอบ ETMT นี้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบโมโนโทนิกแกนเดี่ยว, การคืบตัว หรือ ความล้า ทั้งแบบในเฟสและนอกเฟสของแรงและอุณหภูมิที่ให้ การวิเคราะห์และจำลองยังถูกพัฒนาเพื่อศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและค่ามอดูลัสที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิ

คุณลักษณะ

  • แรงทางไดนามิกสูงถึง 3000 นิวตัน
  • ระบบวัดความเครียดความเที่ยงสูงด้วยการใช้ LVDT คู่
  • ทางเลือกเสริมสำหรับแคปซูลบรรจุบรรยากาศเฉื่อย
  • ทางเลือกเสริมสำหรับการติดตั้งในแนวนอน
  • หน่วยควบคุมขนาด 19'' ที่ติดตั้งในตู้ควบคุมสำหรับ packaged solution
อ่านเพิ่มเติม ...