ภาพรวม

เครื่องทดสอบรุ่น CEAST HV500 ของบริษัทอินสตรอนนั้นถูกออกแบบให้ใช้ในการทดสอบ HDT และไวแคต ที่อุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสำหรับทั้งงานวิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพ เนื่องจากสามารถที่จะใช้งานทดสอบพอลิเมอร์วิศวกรรมประเภทใหม่ต่าง ๆ ซึ่งมีสมบัติที่ดีเยี่ยมที่อุณหภูมิสูง เครื่องทดสอบนี้สามารถทดสอบได้ 3 ชิ้นงานพร้อมกัน โดยจะแยกทดสอบในแต่ละสถานีทดสอบที่เป็นอิสระต่อกันและใช้ระบบให้ความร้อนแบบใหม่ล่าสุด ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ่างน้ำมันแบบดั้งเดิม เช่น ไอระเหย และการกำจัดน้ำมัน

คุณลักษณะ

 • นวัตกรรมการให้ความร้อนแบบใหม่ที่ใช้ผงอลูมิเนียมออกไซด์ระดับจุลภาคที่ถูกทำให้เกิดการฟลูอิไดซ์ด้วยลมอัดแทนที่จะใช้น้ำมัน
 • ระบบนิวแมติกที่ใช้ในการลดระดับทุกสถานีทดสอบอย่างอัตโนมัติลงสู่อ่างความร้อนเมื่อเริ่มการทดสอบและยกขึ้นเมื่อยุติการทดสอบ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำงานดังกล่าวเองของผู้ทดสอบ
 • ระบบนิวเมติกแบบอัตโนมัติในการใส่และน้ำก้อนน้ำหนักออกจากชิ้นงานทดสอบเมื่อเริ่มและยุติการทดสอบ
 • สามารถทำการทดสอบ HDT และไวแคต ได้พร้อมกัน
 • เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน จะมีฉากป้องกับโดยรอบซึ่งจะปิดอยู่ตลอดจนกว่าอุณหภูมิของอ่างทดสอบจะลดลงสู่ยังอุณหภูมิที่กำหนดไว้li>
 • มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบทำงานโดยอิสระซึ่งควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์และแป้นพิมพ์ หรือแบบเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม Bluehill HV เพื่อให้จัดการพารามิเตอร์ทดสอบและควบคุมกระบวนการทดสอบได้อย่างมั่นใจ

มาตรฐานทดสอบ

การทดสอบ HDT

 • ASTM D648
 • ISO 75
 • DIN 53461
 • BSI 2782
 • Met 121 C
 • NT T 51-005

การทดสอบแบบไวแคต

 • ASTM D1525
 • ISO 306
 • DIN 53460
 • BSI 2782
 • Met 120 C
 • NT T 51-021
อ่านเพิ่มเติม ...