เครื่องทดสอบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบกำลังสูงประเภทแรงดึง, แรงอัด, แรงดัดงอ และแรงเฉือน เครื่องทดสอบรุ่น DX นี้ใช้ระบบสร้างแรงในเครื่องทดสอบด้วยปั๊มไฮดรอลิกที่จะทำการเคลื่อนที่ลูกสูบเพื่อทำการสร้างแรงที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ

คุณลักษณะ

 • ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นเครื่องทดสอบชุดเดียวที่ประกอบไปด้วยโครงเครื่องทดสอบ, ระบบกำเนิดแรงไฮดรอลิก, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพาเนลควบคุม ทำให้สามารถลดความต้องการพื้นที่ในการติดตั้งไปได้อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์
 • โครงสร้างได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย โดยประกอบไปด้วยพื้นที่ทดสอบจำนวนสองชุดที่ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนจากการทดสอบแรงดึงเป็นแรงอัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนำฟิกซ์เจอร์ทดสอบขนาดหนักออก
 • เสาข้างได้รับการออกแบบให้เป็นรอยบากซึ่งช่วยในการจัดคืนตำแหน่งของครอสเฮดชุดบน
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแบบดิจิทัลที่ให้ความถูกต้องสูงและตอบสนองรวดเร็ว โดยระบบควบคุมนี้จะสามารถรับรู้และสอบเทียบทรานสดิวเซอร์ได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมี switchs, pots และ dials
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Partner™ หรือ Bluehill® 2 เพื่อให้การใช้งานที่ง่ายและยืดหยุ่น
 • อุปกรณ์จับยึดแบบ Wedge Grips ที่ติดตั้งมาให้จะรองรับพื้นผิวปากจับแบบตัววีหรือแบบแบน สำหรับการทดสอบชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ เช่น แท่ง, แผ่นบาง, ท่อ, แผ่นหนา และเส้นลวด
 • มีรุ่นที่มีครอสเฮดแบบมีช่องเปิดด้านหน้าและอุปกรณ์จับยึดระบบไฮดรอลิกสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิผลสูงในขณะที่ยังคงรักษาระดับความปลอดภัยสูงในการใช้งานอยู่

รุ่นเครื่องทดสอบ

150DX

 • 150 กิโลนิวตัน (33,750 ปอนด์)

300DX

 • 300 กิโลนิวตัน (67,500 ปอนด์)

600DX

 • 600 กิโลนิวตัน (135,000 ปอนด์)

เหมาะสำหรับการทดสอบ

 • คอนกรีต
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ
 • คอมโพสิทกำลังสูง
 • เหล็ก – แท่ง, แผ่น, ท่อ
 • เหล็กเส้นเสริมแรง
 • เส้นลวด
 • ไม้
อ่านเพิ่มเติม ...