ภาพรวม

เครื่องทดสอบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบกำลังสูงประเภทแรงดึง, แรงอัด, แรงดัดงอ และแรงเฉือน เครื่องทดสอบรุ่น DX นี้ใช้ระบบสร้างแรงในเครื่องทดสอบด้วยปั๊มไฮดรอลิกที่จะทำการเคลื่อนที่ลูกสูบเพื่อทำการสร้างแรงที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ

คุณลักษณะ
  • เครื่องทดสอบนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ทดสอบจำนวนสองชุดซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะเปลี่ยนระหว่างการทดสอบแรงดึงและแรงอัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนำเอาฟิกซ์เจอร์ทดสอบขนาดหนักออก
  • เสาข้างได้รับการออกแบบให้เป็นรอยบากซึ่งช่วยในการจัดคืนตำแหน่งของครอสเฮดชุดบน
  • สามารถเลือกให้มีครอสเฮดแบบมีช่องเปิดด้านหน้าเพื่อความสะดวกต่อการติดตั้งและนำชิ้นงานทดสอบเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผลและความปลอดภัยสูง
  • โหลดเซลล์แบบสเตรนเกจน์ที่ช่วยให้สามารถตรวจวัดแรงที่เกิดขึ้นบนชิ้นงานทดสอบได้โดยตรง
  • แท่นวางอุปกรณ์แบบจัดตำแหน่งได้โดยผู้ใช้งานทำให้สามารถจัดวางพาเนลควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมระบบไฮดรอลิกในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
  • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมที่ก้าวหน้าทำให้สามารถรับรู้และสอบเทียบทรานสดิวเซอร์ได้อย่างอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมและข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
  • โปรแกรมทดสอบวัสดุที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows® ที่ใช้งานง่ายและมีความหลากหลายต่อการใช้งาน

รุ่นเครื่องทดสอบ
  • 1000HDX - 1000 กิโลนิวตัน (220,000 ปอนด์)
อ่านเพิ่มเติม ...