เครื่องทดสอบนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการทดสอบกำลังสูงประเภทแรงดึง, แรงอัด, แรงดัดงอ และแรงเฉือน ด้วยการออกแบบที่ยอดเยี่ยมทำให้เครื่องทดสอบรุ่น KN ให้ความหลากหลายในการใช้งานสูง

คุณลักษณะ
 • พื้นที่ทดสอบแบบเดี่ยวที่มีความใหญ่เป็นพิเศษและสามารถจัดรูปแบบให้รองรับชิ้นงานทดสอบ, ฟิกซ์เจอร์ทดสอบ และอุปกรณ์เสริม หลากหลายประเภทได้
 • พื้นที่ทดสอบถูกออกแบบให้อยู่ที่ระดับพื้นทำให้สะดวกต่อผู้ใช้งานในการติดตั้งและนำชิ้นงานทดสอบออก
 • ทางเลือกสำหรับระบบยกและล็อกครอสเฮดแบบไฮดรอลิกที่ทำให้การจัดคืนตำแหน่งของครอสเฮดตลอดความยาวของเสาข้างเป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
 • ความเร็วในการทดสอบที่สูงและระยะการเคลื่อนที่ในการทดสอบที่มากทำให้สามารถครอบคลุมความต้องการของการทดสอบประเภทต่าง ๆ ได้
 • อุปกรณ์ Alignment head ที่ช่วยรักษาความได้ศูนย์ของอุปกรณ์ส่งถ่ายแรงต่าง ๆ ตลอดระยะการเคลื่อนที่ของแอกชูเอเตอร์
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมที่ก้าวหน้าทำให้สามารถรับรู้และสอบเทียบทรานสดิวเซอร์ได้อย่างอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าใช้งานอุปกรณ์ที่เหมาะสมและข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
 • ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบแรงดันแปรผันจะให้แรงดันตามเวลาที่ต้องการซึ่งจะช่วยลดการเกิดความร้อนและลดปริมาณการใช้พลังงานในระหว่าง่การทดสอบ
 • การออกแบบคอนโซลควบคุมระบบไฮดรอลิกแบบใหม่ช่วยให้ความสะดวกในขณะที่ทำงานที่คอนโซลตั้งโต๊ะ
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมทดสอบวัสดุ Partner™ หรือ Bluehill® 2 เพื่อให้การใช้งานที่ง่ายและยืดหยุ่น
 • ทางเลือกสำหรับอุปกรณ์จับยึดระบบไฮดรอลิกแบบ wedge grips ที่มีการออกแบบให้มีช่องเปิดด้านหน้าทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • ทางเลือกสำหรับอุปกรณ์จับยึดระบบไฮดรอลิกแบบ side-acting hydraulic grips ที่เหมาะสำหรับการทดสอบหลากหลายประเภท

รุ่นเครื่องทดสอบ
 • 1500KPX: 1500 กิโลนิวตัน (337,500 ปอนด์)

เหมาะสำหรับการทดสอบ
 • คอนกรีต
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อ
 • คอมโพสิท
 • เหล็ก – แท่ง, แผ่น, ท่อ
 • เหล็กเส้นเสริมแรง
 • เส้นลวด
 • แถบลวด
 • ไม้
อ่านเพิ่มเติม ...