ฟิกซ์เจอร์เฉพาะทางสำหรับทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องดื่ม

ถ้วยพลาสติกสีแดงซึ่งมักพบอยู่ทั่วไปในงานเลี้ยงของครอบครัวหรืองานเลี้ยงหลังบ้านของชาวอเมริกัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอเมริกันเช่นเดียวกันกับเพลงคันทรีเลยทีเดียว แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์นี้เริ่มที่จะกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ถูกกดดันให้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่ผลิตสินค้าตราห้าง? ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์จำเป็นต้องรักษาค่าการตลาดที่ต้องการไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตลาด ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดได้แก่การลดราคาสินค้า

การลดราคาถ้วยพลาสติกเหล่านี้ทำได้โดยการลดปริมาณวัสดุหรือการเปลี่ยนสูตรส่วนผสมใหม่ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำลงไม่ว่าจากการมองเห็นหรือเป็นสิ่งที่แท้จริง การผลิตสินค้าที่ทนทานแต่มีค่าใช้จ่ายวัสดุต่ำที่สุดจะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ทางราคาและยังสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ นี่จึงทำให้การทดสอบวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการทดสอบสมบัติสินค้าที่ผลิตอยู่ได้อย่างแม่นยำเพื่อใช้เป็นค่าพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลการทดสอบนี้กับสินค้าใหม่ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการศึกษาคุณภาพของสินค้าที่ออกแบบใหม่
ด้วยความสามารถในการทดสอบความทนทานของถ้วยในลักษณะการใช้งานจริง จะทำให้สามารถตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือวัสดุเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภคหรือคุณภาพที่แท้จริงของสินค้า ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อชั้นนำสามารถที่จะยังคงแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่ต้องการไว้ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
โดยทั่วไปแล้ว การทดสอบแรงอัดแบบง่ายจากทางด้านบนสู่ด้านล่างของถ้วยถือได้ว่าเป็นทดสอบที่ทำกันทั่วไป แต่ว่าวิธีทดสอบนี้ไม่ได้สะท้อนถึงการใช้งานจริงของถ้วยอย่างถูกต้อง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีกลุ่มทำงานสำหรับการทดสอบเฉพาะทาง เมื่อเร็ว ๆ นี้เราเสร็จสิ้นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับผู้ผลิตพลาสติกชั้นนำที่ต้องการทดสอบถ้วยในลักษณะของการใช้งานจริง เช่น การอัดที่ผนังด้านข้าง หรือ การที่มือจะจับถือถ้วยอย่างไร ความยากสำหรับการทดสอบนี้มาจากรูปทรงที่มีลักษณะเป็นกรวยของถ้วย หากถ้วยถูกทดสอบโดยการวางด้านข้างของถ้วยบนแผ่นกดชุดล่าง บริเวณที่แผ่นกดชุดบนจะสัมผัสก่อนคือขอบของถ้วย ไม่ใช่ส่วนของผนังด้านข้าง ซึ่งจะทำให้ไม่ได้จำลองการใช้งานจริง (ดูภาพด้านขวามือ)

Cup Standard Platen

วิธีแก้ไขได้แก่การใช้ฟิกซ์เจอร์ทดสอบเฉพาะทางที่ซึ่งบริเวณด้านล่างของถ้วยจะถูกติดเข้ากับชุดติดตั้งพิเศษที่สามารถเลื่อนขึ้นลงในแนวตั้งได้และมีการถ่วงน้ำหนักด้านตรงข้ามเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ ชุดของแอนวิลแรงอัดนั้นจะอยู่ที่ด้านซ้ายของชุดติดตั้งพิเศษนี้ โดยชุดหนึ่งยึดติดเข้ากับฐานของเครื่องทดสอบและอีกชุดหนึ่งเข้ากับครอสเฮดที่เคลื่อนที่ได้ ชุดติดตั้งนี้สามารถูกถูกปรับระยะในแนวนอนได้ด้วยเพื่อรองรับความสูงของถ้วยหรือส่วนหน้าตัดที่ต่างกันของถ้วยตามความจำเป็น ภายหลังจากการติดตั้งถ้วยแล้ว ผนังด้านข้างจะอยู่บนแอนวิลชุดล่าง จากนั้นแอนวิลชุดบนจะถูกเคลื่อนลงมาเพื่อสัมผัสผนังด้านข้างของถ้วยแล้วจึงเริ่มการทดสอบแรงอัด
Compression Platens

Originally posted on August 25, 2016 , Updated On March 23, 2021