บริการ & สนับสนุน

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 55 ปีในการช่วยเหลือลูกค้าทางเพื่อบรรลุความต้องการของการทดสอบวัสดุ เราเรียนรู้ว่าสิ่งใดจะสามารถให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา, ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะทางและประสบความสำเร็จร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุใช้งานของเครื่องทดสอบ, ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ, ลดระยะเวลาการเสียหาย, พัฒนาทักษะของพนักงานของท่าน, เพิ่มความแม่นยำของการทดสอบ, ลดระยะเวลาทดสอบ, เพิ่มความเร็วให้ผลิตภัณฑ์ของท่านออกสู่ตลาด หรือทดสอบวัสดุใหม่ ...เรามีความพร้อมทั้งการให้บริการ, เครื่องมือ และพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม ซึ่งพร้อมจะทำงานร่วมกับท่านเพื่อช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ของท่าน

จุดประสงค์ของการทำงานของเราที่มุ่งเน้นคือ การสนับสนุนส่วนบุคคลอย่างยอดเยี่ยมและความเป็นหุ้นส่วนที่คำนึงถึงลูกค้าก่อน

บริการ

Service

ด้วยการตระหนักถึง, การบำรุงรักษาและการป้องกัน ทางด้านศักยภาพของเครื่องทดสอบของท่านด้วยงานบริการมืออาชีพของบริษัทอินสตรอน บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ให้ผลการตรวจวัดที่แม่นยำและเที่ยงตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่ต้องการ นอกจากนี้การรับการบำรุงรักษาและบริการของเครื่องทดสอบของท่านจะช่วยลดระยะเวลาการหยุดใช้งานเครื่องทดสอบของท่านที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าและโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุได้ งานบริการของเราจะช่วยให้ท่านใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างคุ้มค่า

การฝึกอบรม

 Training

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายซึ่งถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ทดสอบและเจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิคการทดสอบ-ตั้งแต่ผู้ใช้งานใหม่ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ

การสนับสนุนทางเทคนิค

tech support

ทีมงานสนับสนุนของเราอยู่ที่นี่และจะช่วยให้ท่านตระหนักถึงคุณค่าของของเครื่องทดสอบของบริษัทอินสตรอน หากความต้องการของท่านเปลี่ยนแปลงไปและมีการปรับปรุงทางด้านอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทดสอบ ทีมงานสนับสนุนทางเทคนิคของเราสามารถช่วยแนะแนวทางในการปรับปรุงดังกล่าวให้ได้

ทรัพยากร

Resources

ข้อมูลเสริมสามารถค้นหาได้เพียงแค่ท่านกดปุ่มหรือโทรศัพท์หาเรา นอกจากนี้ท่านสามารถเรียกดูส่วนของ คำถามที่พบบ่อย และคำตอบ, ร้องขอใบเสนอราคางานบริการ, การบริหารตามระยะเวลากำหนด, การสอบถามเกี่ยวกับสัญญาบริการปัจจุบันของท่าน, การค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน, การเรียกดูบล็อกของอินสตรอน และอื่น ๆ