การเทียบมาตรฐานของเครื่องทดสอบวัสดุ

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ Instron® ได้ให้บริการเทียบมาตรฐานด้วยคุณภาพสูงสุด นำเสนอแก่คุณด้วยบริการเทียบมาตรฐานจากโรงงานและการเทียบมาตรฐานนอกสถานที่ที่หลากหลายสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุของคุณ การเทียบมาตรฐานทั้งหมดที่เราให้บริการนั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้กับระบบเอสไอ (SI) ผ่านสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NMI) ​

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานระดับโลกของ Instron ให้บริการเทียบมาตรฐานอันทันสมัยด้วยขีดความสามารถที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ดูเอกสารขอบเขตการรับรองคุณภาพ NVLAP รหัสห้องปฏิบัติการ 200301-0 ของเรา

Compliance to global calibration standards

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการเทียบมาตรฐานระดับโลก

บริการของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ความมั่นใจว่าเครื่องทดสอบวัสดุของคุณสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานการเทียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทของเราที่มีอยู่ทั่วโลก ความสามารถ ประสบการณ์ และความไม่แน่นอนในระดับต่ำสำหรับการวัดค่าต่ำของเราทำให้เราเป็นผู้นำการเทียบมาตรฐานสำหรับโซลูชันการทดสอบวัสดุระดับโลก

ประเภทของการเทียบมาตรฐาน

On-site calibration services

บริการเทียบมาตรฐานนอกสถานที่

Instron นำเสนอบริการเทียบมาตรฐานนอกสถานที่ที่หลากหลาย

บริการเทียบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ได้รับการดำเนินการในห้องปฏิบัติการของคุณโดยวิศวกรภาคสนามที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานของเรา

บริการเทียบมาตรฐานจากโรงงาน

บริการเหล่านี้จะดำเนินการที่ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานจากโรงงานของ Instron ซึ่งได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองที่ลงนามร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ILAC) NVLAP ภายใต้รหัสห้องปฏิบัติการ 200301-0

คำขอสำหรับการเทียบมาตรฐานจากโรงงาน

ประเภทของการเทียบมาตรฐาน

Calibration lab

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดย NVLAP ภายใต้รหัสห้องปฏิบัติการ 200301-1 ซึ่งเป็นผู้ลงนามใน ILAC MRA

การรับรองคุณภาพนี้ครอบคลุมการเทียบมาตรฐานจากโรงงานและการเทียบมาตรฐานภาคสนามทั่วโลก