การสอบเทียบแรง

บริการสอบเทียบมาตรฐานจาก Instron ไม่เพียงแต่ได้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่ยังมีคุณภาพที่เหนือกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ ในฐานะผู้ให้บริการเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงระดับแนวหน้า และผู้ให้บริการทดสอบวัสดุรายแรกที่ใช้ที่ใช้เทคโนโลยีเสตรนเกจน์โหลดเซลล์ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รู้ว่าการเทียบมาตรฐานของเรามีคุณภาพในระดับสูงสุด

การสอบเทียบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจาก Instron ครอบคลุมช่วงแรงเป็นวงกว้างเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ทำให้สามารถใช้งานเครื่องทดสอบกับช่วงแรงที่ต่ำหรือสูงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนทรานสดิวเซอร์หรือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ การรับรองของเราโดย NVLAP ภายใต้ Lab Code 200301-0 จนถึง ISO/IEC 17025 ช่วยให้มั่นใจว่า Instron มีขีดความสามารถด้านเทคนิคที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเพื่อให้ความมั่นใจเกี่ยวกับระบบการทำงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการเทียบมาตรฐานที่สอดคล้องกันทำให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างเต็มที่

Learn more about Force Calibration - download now

มาตรฐานการเทียบ

ASTM E4 และ ISO 7500-1 ถือเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในการรับรองคุณสมบัติในการตรวจวัดแรงของเครื่องทดสอบวัสดุ การรับรองอุปกรณ์ภายใต้มาตรฐานเหล่านี้เป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทรานสดิวเซอร์แรงจะมีการเทียบมาตรฐานอย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากผลลัพธ์ที่แจ้งจากเครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง