ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานระดับโลกของ Instron ให้บริการเทียบมาตรฐานอันทันสมัยสำหรับระบบการทดสอบวัสดุด้วยขีดความสามารถที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดย National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) ภายใต้รหัสห้องปฏิบัติการ 200301-0 ซึ่งเป็นผู้ลงนามในการทำความตกลงยอมรับร่วมกันขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ILAC MRA) การรับรองคุณภาพนี้ครอบคลุมทั้งการเทียบมาตรฐานจากโรงงานและการเทียบมาตรฐานภาคสนามที่ดำเนินการทั่วโลก

ดูขอบเขตการรับรองคุณภาพ NVLAP รหัสห้องปฏิบัติการ 200301-0 ของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของการเทีบบมาตรฐานที่เรานำเสนอ

การเทียบมาตรฐาน vs. การตรวจพิสูจน์

การเทียบมาตรฐานและการตรวจพิสูจน์เป็นข้อกำหนดที่ใช้กันโดยทั่วไปในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีความหมายที่หลากหลายแต่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ความหมายโดยนัยของข้อกำหนดทั้งสองได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามเวลา และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ข้อกำหนดเหล่านี้มักจะถูกใช้สลับกันโดยไม่ได้ตั้งใจ ​

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐาน     ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์

กระบวนการของการเทียบมาตรฐานเป็นการเปรียบเทียบอุปกรณ์ของลูกค้ากับมาตรฐานอ้างอิงที่วิศวกรภาคสนามใช้ สำหรับ แรง จะเป็นระบบการชั่งน้ำหนักแรงโหลด (โหลดเซลล์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์) ของลูกค้าเทียบกับมาตรฐานการทำงานของวิศวกรภาคสนาม สำหรับ ระยะเคลื่อนที่ กระบวนการก็คือการเทียบมาตรฐานระบบการวัดระยะเคลื่อนที่ของลูกค้ากับมาตรฐานการทำงานของวิศวกรภาคสนาม เราทำการเปรียบเทียบอุปกรณ์สองอุปกรณ์และพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างพวกมัน เพื่อให้บรรลุผลการวัด (ปกติจะเรียกเป็นข้อผิดพลาด) การเทียบมาตรฐานจะไม่ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

การตรวจพิสูจน์ใช้ผลการวัด (ข้อผิดพลาด) จากการเทียบมาตรฐานและตรวจสอบผลการวัดกับมาตรฐานว่ามันเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่ง การตรวจพิสูจน์จะจัดระดับเครื่องจักรตามข้อผิดพลาดที่ระบุและเกณฑ์อื่น ๆ จากการเทียบมาตรฐาน การตรวจพิสูจน์จะพิจารณาว่าอุปกรณ์ที่ได้รับการเทียบมาตรฐานนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่และทำการระบุความสอดคล้องว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐาน

แท่นทดสอบตุ้มน้ำหนักเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานของ Instron เป็นที่ตั้งของแท่นทดสอบตุ้มน้ำหนักเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เราได้ลงทุนในสแต็กตุ้มน้ำหนักที่ได้รับการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าบริการเทียบมาตรฐานของเราให้ความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ​

เพราะว่าความมุ่งมั่นต่อความแม่นยำนี้ บริการเทียบมาตรฐานของ Instron ไม่เพียงแต่จะเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่านั้น แต่ยังสูงเกินกว่ามาตรฐานเป็นประจำอีกด้วย

การรับรองคุณภาพคืออะไร?

การรับรองคุณภาพสำหรับห้องปฏิบัติการเป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยหน่วยงานอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเทียบมาตรฐานภายในขอบเขตการรับรองคุณภาพ ส่วนของความสมบูรณ์ของกระบวนการรับรองคุณภาพคือการประเมินทางเทคนิคของความสามารถของห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการยืนยันว่าห้องปฏิบัติการให้ผลการวัดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NMI) ที่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น NPL ในสหราชอาณาจักร, NIST ในสหรัฐอเมริกา และ PTB ในเยอรมนี

แม้ว่าจะมีองค์กรจำนวนหนึ่งที่ให้สัตยาบันต่อห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานต่าง ๆ จะมีเฉพาะองค์กรที่เป็นสมาชิกของ ILAC เท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับสากล

ใบรับรองการเทียบมาตรฐาน

เราเชื่อว่าการให้ใบรับรองการเทียบมาตรฐานในรูปแบบการเข้ารหัสแบบดิจิทัลช่วยให้คุณได้รับประโยชน์และความยืดหยุ่นของไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ทั้งหมดแก่คุณตลอดจนความมั่นใจในความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบดังกล่าว องค์กรการเทียบมาตรฐานหลาย ๆ แห่งอาจเสนอใบรับรองการเทียบมาตรฐานแบบอิเล็กทรอนิคส์/ดิจิทัล แต่มีเพียงไม่กี่แห่งจะเสนอใบรับรองการเทียบมาตรฐานแบบเข้ารหัสดิจิทัล

ใบรับรองการเทียบมาตรฐานแบบเข้ารหัสดิจิทัลคืออะไร?

การเทียบมาตรฐานแบบเข้ารหัสดิจิทัลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีอัลกอริทึมการเข้ารหัสแบบฝังตัวและซ่อนอยู่ภายในไฟล์ หากมีการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว จะมีข้อความแสดงภายในเอกสารเพื่อแจ้งเตือนผู้เรียกดูไฟล์

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานของ Instron จะให้ใบรับรองการเทียบมาตรฐานแบบเข้ารหัสดิจิทัลเท่านั้น เมื่อใบรับรองการเทียบมาตรฐานได้รับการอนุมัติ เราจะมอบลายเซ็นดิจิทัลซึ่งจะดูเหมือนลายเซ็นทั่วไป หากเอกสารถูกแก้ไข บล็อกลายเซ็นจะแสดงข้อความเตือนเพื่อระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากการลงนามแบบดิจิทัล