บริการติดตั้งและขนย้ายของ Instron

เครื่องทดสอบตัวใหม่, การขนย้ายเครื่องทดสอบ หรือการอัปเกรดเครื่องทดสอบจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนสำหรับการจัดเตรียมสถานที่, การติดตั้ง, การฝึกอบรม และการเทียบมาตรฐาน ในการแก้ไขปัญหานี้ เรามีบริการติดตั้งแบบครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว การฝึกอบรมการติดตั้งของเราจะถูกรวมอยู่ด้วยเมื่อคุณสั่งซื้อระบบของ Instron® เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งมอบอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของคุณได้สำเร็จและการเริ่มต้นดำเนินการทดสอบ นอกจากนี้ เรายังมีให้บริการ เทียบมาตรฐาน, การตรวจรับรองการติดตั้งและการทำงาน IQOQ และ Instron Connect เพื่อตอบสนองข้อกำหนดการติดตั้งและการขนย้ายแบบเฉพาะเจาะจง

Calibration cycle and preventative maintenance

รอบของการเทียบมาตรฐานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เราจะตรวจสอบรอบของการเทียบมาตรบานและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณสั่งซื้อบริการเทียบมาตรฐานพร้อม ๆ กับการติดตั้งระบบ บริการเหล่านี้จะดำเนินการในเวลาเดียวกัน

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเทียบมาตรฐานของเรา

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเรา

การกำหนดค่าระบบ Instron ของคุณ

วิศวกรฝ่ายบริการของคุณจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดในการติดตั้งของไซต์, การจัดเตรียมสถานที่, การติดตั้งทางกายภาพ, ข้อกำหนดการเทียบมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จำเป็น

การฝึกอบรมด้านการติดตั้ง

การฝึกอบรมในเวลาที่ติดตั้ง และ/หรือการขนย้ายจะรวมการดำเนินการพื้นฐานของเครื่องจักรและซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนสำคัญ ๆ โซลูชันด้านซอฟต์แวร์ที่มีความซ้ำซ้อนมากขึ้นของเราจะรวมการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมในเชิงลึกซึ่งสามารถกำหนดเวลาให้ใกล้เคียงเวลาติดตั้งหรือขณะติดตั้งได้

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมของเรา

คำแนะนำและบริการด้านการจัดเตรียมสถานที่

ก่อนการติดตั้งเครื่องจักรใหม่หรือการขนย้ายเครื่องจักร ตัวแทนฝ่ายบริการจะติดต่อคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ของคุณและให้คำแนะนำต่าง ๆ พวกเขาจะหารือเกี่ยวกับองค์ประกอบบางประการกับคุณซึ่งได้แก่:

  • คำแนะนำเกี่ยวกับฐานรากและการปูพื้น
  • ความเหมาะสมของโต๊ะทำงาน ข้อกำหนดด้านการจัดหาระบบไฟฟ้าและนิวเมติก
  • การประเมินการเข้าถึงว่าอุปกรณ์ได้รับการจัดวางห่างจากจุดส่งมอบหรือไม่ (เช่น ความสูงของประตูและความกว้างของทางเดิน)
  • ความใส่ใจเป็นพิเศษกับเครื่องมือที่ต้องการการเคลื่อนย้ายที่ละเอียดอ่อน
  • สำหรับเครื่องทดสอบที่ทำงานด้วยระบบเซอร์โวไฮดรอลิกขนาดใหญ่ที่ต้องการการจ่ายไฮดรอลิกที่มีข้อกำหนดของระบบความเย็นแบบพิเศษ เราสามารถจัดหาบริการด้านงานท่อไฮดรอลิกและคำแนะนำที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อม
  • บริการสนับสนุนและเอกสารประกอบเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อกำหนดของการตรวจรับรองการเทียบมาตรฐานและ IQOQ
  • คำแนะนำเกี่ยวกับการแกะบรรจุภัณฑ์, การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดตำแหน่ง และการปรับระดับอุปกรณ์