การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การเยี่ยมชมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ Instron ได้รับการกำหนดเวลาในเวลาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและรวมชุดกิจกรรมการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วงเวลาให้บริการของระบบคุณสู่ระดับสูงสุด ดังนั้นทำให้ขยายอายุการใช้งานระบบของคุณ

ในฐานะของผู้ผลิตระบบดั้งเดิม วิศวกรภาคสนามของ Instron ได้เข้าถึงเอกสาร, ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ระบุจากโรงงานและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบเซอร์โวไฮดรอลิก

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องทดสอบแบบอเนกประสงค์

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับระบบ ElectroPuls

ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยข้อตกลงการให้บริการของ Instron

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เมื่อรวมกับ การเทียบมาตรฐาน และ Instron Connect จะช่วยป้องกันการลงทุนของคุณและช่วยให้ความมั่นใจกับผลการทดสอบของคุณ

Instron นำเสนอตัวเลือกข้อตกลงการให้บริการที่แตกต่างกันที่คุณสามารถผสมผสานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, การเทียบมาตรฐาน และ Instron Connect ไว้ในแผนเดียว

protect-investment-bg