บริการซ่อมและอะไหล่

เมื่อระบบไม่พร้อมทำงาน ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น ผลผลิตจะลดลงและคำมั่นสัญญาต่อลูกค้าของคุณอาจตกอยู่ในความเสี่ยง Instron ขอแนะนำบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดเวลาการหยุดทำงานและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซม กลุ่มการซ่อมแซมภายในที่มีประสบการณ์ของเรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสินค้าคงคลังที่มีชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนเฉพาะพร้อมที่จะทำการเรียกคืนการทำงานของเครื่องทดสอบของคุณอย่างรวดเร็ว

เราจะทำการสนับสนุนระบบของคุณในทางเทคนิคและเชิงเศรษฐกิจให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เราสามารถแนะนำและติดตั้งอุปกรณ์อัปเกรดเพื่อขยายอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทดสอบของคุณเมื่อจำเป็น ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมลงอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณให้มากที่สุด

การซ่อมและการปรับปรุงโรงงาน

หากไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องทดสอบหรือชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไซต์ของคุณได้ เราสามารถดำเนินการซ่อมแซมที่โรงงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเราได้

ทีมซ่อมแซมในโรงงานโดยเฉพาะของเรามีประสบการณ์การทำงานหลายปีกับอุปกรณ์ของคุณและมีความคุ้นเคยกับทุก ๆ ด้านของเครื่องทดสอบของคุณ

คำขอให้ซ่อมแซมในโรงงาน

การซ่อมนอกสถานที่

วิศวกรภาคสนามที่ได้รับการฝึกอบรมของเราพร้อมที่จะเดินทางไปยังโรงงานของคุณเพื่อซ่อมแซมเครื่องทดสอบของคุณ

บริการเหล่านี้สามารถสั่งซื้อได้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการที่ครอบคลุมเพื่อลดค่าใช้จ่าย

คำขอสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่

ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน

เรามีคลังชิ้นส่วนอะไหล่หลากหลายประเภทเพื่อให้การซ่อมแซมระบบของคุณเสร็จเร็วขึ้น

เรานำเสนอส่วนประกอบชิ้นใหม่และส่วนประกอบที่มีการปรับปรุงในโรงงานซึ่งได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่และทดสอบเพื่อรับประกันการทำงานตามข้อกำหนดเฉพาะของโรงงาน ​

การเทียบมาตรฐาน และการตรวจรับรองการติดตั้งและการทำงานหลังการซ่อมอุปกรณ์

การเทียบมาตรฐาน
หลังดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราขอแนะนำให้คุณทำการเทียบมาตรฐานระบบของคุณอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะต้องการเทียบมาตรฐานอีกครั้งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระบบการจัดการคุณภาพภายในของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐาน

การตรวจรับรองการติดตั้งและการทำงาน (IQOQ)
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของ IQOQ สำหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการกำกับดูแลบางประการ หากระบบของคุณได้รับการกำกับดูแลโดยการตรวจสอบความถูกต้องของ IQOQ คุณจะต้องประเมินว่าจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องซ้ำอีกครั้งหรือไม่หลังจากการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว
เรียนรู้่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IQOQ