การอัปเดตหรือการอัปเกรดระบบและซอฟต์แวร์ Instron ของคุณ

สาเหตุที่ต้องอัปเกรดหรืออัปเดตระบบและซอฟต์แวร์ Instron ของคุณ

การทำให้เครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการของคุณทันสมัยและใช้ประโยชน์ของความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดในด้านอิเล็คทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ การอัปเกรดของ Instron ช่วยให้ผู้ใช้ Instron และอุปกรณ์การทดสอบที่ไม่ได้เป็นของ Instron ได้อัปเกรดหรือดัดแปลงแก้ไขกรอบการทดสอบด้วยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการอัปเกรดหลักของซอฟต์แวร์ระบบแล้ว เรามักจะปล่อยอัปเดตรุ่นล่าสุดสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ของ Instron การอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นเป็นมากกว่าการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีการรายงานเข้ามา แต่มักจะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ๆ และการปรับปรุงความสะดวกในการใช้งาน ​

นอกเหนือจากการอัปเกรดหลักของซอฟต์แวร์ระบบแล้ว เรามักจะปล่อย อัปเดต รุ่นล่าสุดสำหรับชุดซอฟต์แวร์ Instron การอัปเดตซอฟต์แวร์ Bluehill Universal พร้อมให้ลูกค้าทุกคนที่มี ข้อตกลงของ Instron Connect ได้ใช้งาน

การเทียบมาตรฐานและ IQOQ หลังการอัปเกรดหรืออัปเดตซอฟต์แวร์

การเทียบมาตรฐาน
จากการตรวจพิสูจน์ซอฟต์แวร์และการทดสอบการรับรองความถูกต้องระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราเชื่อว่าการอัปเกรดซอฟต์แวร์จะไม่มีผลต่อคุณค่าของการเทียบมาตรฐานของทรานสดิวเซอร์และข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเครื่องทดสอบ หากมาตรฐานภายในหรือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ของคุณ (รวมถึงมาตรฐานที่นอกเหนือจากมาตรฐาน ISO หรือ ASTM) กำหนดให้คุณต้องเทียบมาตรฐานเครื่องมือทดสอบของคุณอีกครั้งหลังจากการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ เราขอแนะนำให้ทำการรับรองความถูกต้องที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐาน

IQOQ
ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของ IQOQ สำหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการกำกับดูแลบางประการ หากระบบของคุณได้รับการกำกับดูแลโดยการตรวจสอบความถูกต้องของ IQOQ คุณจะต้องประเมินว่าจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องซ้ำอีกครั้งหรือไม่หลังการอัปเดตหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์ การประเมินนี้น่าจะรวมถึงการวิเคราะห์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในซอฟต์แวร์ และการประเมินความเสี่ยงว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการทดสอบภายในของคุณอย่างไร หากพิจารณาว่าต้องมีการทำ IQOQ โดย Instron ซ้ำอีกครั้ง โปรดติดต่อทีมบริการในพื้นที่ของคุณ
เรียนรู้่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IQOQ

Bluehill Universal Operator Dashboard

การทดสอบซอฟต์แวร์

มีชุดซอฟต์แวร์การทดสอบวัสดุให้ใช้งานสำหรับเครื่องทดสอบ Instron ตัวใหม่ทุกตัวและเป็นการอัปเกรดสำหรับระบบ Instron ที่มีอยู่