ประเภทของการเทียบมาตรฐาน

ค้นหาประเภทของการเทียบมาตรฐานที่เรานำเสนอสำหรับเครื่องทดสอบวัสดุ:​

Force calibration

การเทียบมาตรฐานของแรง

บริการเทียบมาตรฐานของแรงที่ได้รับการรับรองของ Instron ครอบคลุมช่วงของแรงที่กว้างกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ทำให้สามารถใช้งานได้กับเครื่องทดสอบทั้งในแบบแรงต่ำและแรงสูงโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทรานสดิวเซอร์หรือสั่งซื้อเครื่องทดสอบชุดใหม่

Speed and displacement calibration

การเทียบมาตรฐานของความเร็วและระยะเคลื่อนที่

Instron เป็นผู้นำในการวัดและการยืนยันความเร็วและระยะเคลื่อนที่มายาวนาน และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ความเร็วและระยะเคลื่อนที่ ASTM บริการเหล่านี้ทำให้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามพารามิเตอร์การทดสอบและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณอย่างแม่นยำ

Strain calibration

การสอบเทียบการผิดรูป

Instron เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในการวัดและการเทียบมาตรฐานการผิดรูปและเมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนามาตรฐานการวัดค่าของการผิดรูป ASTM E83, ISO 9513 และ ISO 5893

Temperature calibration

การสอบเทียบอุณหภูมิ

Instron ได้พัฒนาขั้นตอนจำนวนหนึ่งสำหรับการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิที่ตรงตามข้อกำหนดโดยทั่วไปด้านการผลิตและห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างสมบูรณ์และให้การรับประกันว่าข้อมูลการทดสอบของคุณนั้นถูกต้อง และกระบวนการของคุณได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม

Alignment test

ทดสอบการจัดตำแหน่ง

วิศวกรภาคสนามและการเทียบมาตรฐานของเราทำงานกับ ASTM และ Nadcap โดยตรงเพื่อทำความเข้าใจกับข้อกำหนดสำหรับการจัดเรียงเครื่องทดสอบวัสดุ เราได้พัฒนาและเผยแพร่บริการประเมินการจัดเรียงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและการคำนวณที่มีรายละเอียดอยู่ในมาตรฐาน ASTM E1012 และ Nadcap ​

Impact calibration

การเทียบมาตรฐานของแรงกระแทก

Instron สามารถดำเนินการเทียบมาตรฐานนอกสถานที่ซึ่งได้รับการรับรองสำหรับเครื่องทดสอบแรงกระแทกจากหอคอยทิ้งดิ่งและลูกตุ้ม


การหลอมไหล, อุณหภูมิการเสียรูป อุณหภูมิการอ่อนตัว, และการเทียบมาตรฐานเครื่องวัดการไหลแบบคาปิลลารี่

Instron สามารถให้บริการเทียบมาตรฐานและการตรวจพิสูจน์สำหรับการหลอมไหล, อุณหภูมิการเสียรูป อุณหภูมิการอ่อนตัว, และเครื่องวัดการไหลแบบคาปิลลารี่ ​​

Hardness calibration

การสอบเทียบความแข็ง

ห้องปฏิบัติการเทียบมาตรฐานระดับโลกของ Instron ที่ได้้รับการรับรองในการจัดให้มีการเทียบมาตรฐานของความแข็ง