การเทียบมาตรฐานของการหลอมไหล

Instron จัดหาการเทียบมาตรฐานของเครื่องทดสอบการหลอมไหล CEAST ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 1133-1, ISO 1133-2 และ ASTM D1238 พร้อมกับการปรับอุณหภูมิิ 1 ระดับ

  • สามารถเพิ่มเติมระดับอุณหภูมิได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • การเทียบมาตรฐานจะถูกดำเนินการโดยวิศวกรภาคสนามที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงาน ผู้ซึ่งสามารถทำการปรับค่าระบบ หากจำเป็น

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐานของการหลอมไหล CEAST

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทดสอบการหลอมไหล CEAST

การเทียบมาตรฐานของอุณหภูมิการเสียรูป อุณหภูมิการอ่อนตัว

  • การเทียบมาตรฐานของเครื่องทดสอบอุณหภูมิการเสียรูป CEAST ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 75 และ ASTM D648 พร้อมปรับอุณหภูมิได้ 1 ระดับที่ 120°/ชั่วโมง (ได้ถึงอุณหภูมิการทำงานที่กำหนด)
  • การเทียบมาตรฐานของเครื่องทดสอบอุณหภูมิการอ่อนตัว (VST) CEAST ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 306 และ ASTM D1525 พร้อมปรับอุณหภูมิได้ 1 ระดับที่ 120°/ชั่วโมงและปรับอุณหภูมิได้ 1 ระดับที่ 50°/ชั่วโมง (ได้ถึงอุณหภูมิการทำงานที่กำหนดได้ทั้งคู่)
  • การเทียบมาตรฐานของมวลของระบบ ตั้งแต่ 2 กรัมไปจนถึง 4095 กรัม
  • การเทียบมาตรฐานจะถูกดำเนินการโดยวิศวกรภาคสนามที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงาน ผู้ซึ่งสามารถทำการปรับค่าระบบ หากจำเป็น

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทียบมาตรฐานของอุณหภูมิการเสียรูป อุณหภูมิการอ่อนตัว CEAST

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบวัดอุณหภูมิการเสียรูป อุณหภูมิการอ่อนตัว CEAST

การตรวจสอบเครื่องวัดการไหลแบบคาปิลลารี่

Instron จัดหาการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดการไหลแบบคาปิลลารี่ CEAST, การบำรุงรักษา, การปรับค่าสำหรับข้อกำหนดการผลิตของ CEAST

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของเครื่องวัดการไหลแบบคาปิลลารี่ CEAST