การตรวจพิสูจน์ความเร็วและระยะเคลื่อนที่

Instron เป็นผู้นำในการวัดและการยืนยันความเร็วและระยะเคลื่อนที่มายาวนาน และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ความเร็วและระยะเคลื่อนที่ ASTM บริการเหล่านี้ทำให้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามพารามิเตอร์การทดสอบและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกคำนวณอย่างแม่นยำ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ความเร็วและระยะเคลื่อนที่จากบริการระดับมืออาชีพของ Instron

มาตรฐานการตรวจพิสูจน์ความเร็วและระยะเคลื่อนที่

สำหรับการตรวจพิสูจน์ระยะเคลื่อนที่ เราสามารถยืนยันเครื่องมือทดสอบของคุณตามมาตรฐาน ASTM E2309 หรือ ISO 9513:2012/Cor 1:2013 – Annex H และสำหรับการตรวจพิสูจน์ความเร็ว เราสามารถยืนยันตามมาตรฐาน ASTM E2658 ​
Speed and displacement verification
On-site calibration services

เหตุใดฉันจึงต้องยืนยันความถูกต้องของความเร็วและการแทนที่?​

คุณควรเทียบมาตรฐานระบบการตรวจวัดระยะเคลื่อนที่ของเครื่องจักรของคุณ หากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มีผลต่อคุณ: ​

  • ระยะเคลื่อนที่มีความสำคัญต่อความต้องการในการทดสอบของคุณและถูกรายงานในผลการทดสอบ ​
  • การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดนั้นทำไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ และการใช้ระยะเคลื่อนที่ของครอสเฮดเป็นทางเลือกอื่นที่สามารถยอมรับได้
  • ใช้ครอสเฮดหรือระยะเคลื่อนที่ของแอกชูเอเตอร์เพื่อแสดงคุณลักษณะพิเศษของระยะเคลื่อนที่ของชิ้นงานหรือส่วนประกอบ
  • LVDTs ที่พบได้ทั่วไปในระบบเซอร์โวไฮดรอลิกมักจะไม่เป็นแนวเส้นตรงตลอดช่วง ​

หากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มีผลต่อคุณ จากนั้นขอแนะนำให้ยืนยันความถูกต้องของความแม่นยำต่อความเร็วของระบบของคุณ:​

  • วัสดุหรือส่วนประกอบภายใต้การทดสอบเป็นอัตราความเครียดหรือไวต่อความเร็ว
  • คุณจำเป็นต้องรายงานความเร็วของการทดสอบพร้อมกับผลลัพธ์ของคุณ
  • วิธีการทดสอบของคุณเรียกใช้ความเร็วที่เฉพาะเจาะจง
  • แม้ว่าความเร็วหรือระยะเคลื่อนที่จะไม่เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญ แต่มันเป็นแนวทางการทดสอบที่ดีเพื่อทำให้มั่นใจว่าความเร็วนั้นคงที่ มีความเสถียรและสามารถทำซ้ำได้