การเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ

Instron ได้พัฒนาขั้นตอนจำนวนหนึ่งสำหรับการเทียบมาตรฐานอุณหภูมิที่ตรงตามข้อกำหนดโดยทั่วไปด้านการผลิตและห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างสมบูรณ์และให้การรับประกันว่าข้อมูลการทดสอบของคุณนั้นถูกต้อง และกระบวนการของคุณได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม

สาเหตุที่ฉันต้องเทียบมาตรฐานอุณหภูมิ
การดำเนินการทดสอบหรือดำเนินกระบวนการในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุของผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องอยู่บ่อยครั้ง ความแปรปรวนของอุณหภูมิทั้งในด้านความแม่นยำหรือความสม่ำเสมอนั้นมีความสำคัญ และมักจะเป็นสาเหตุที่ไม่รู้จักทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงและข้อมูลการทดสอบไม่สอดคล้องกัน ​

คุณควรพิจารณาเทียบมาตรฐานอุณหภูมิหากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้มีผลต่อคุณ:

  • คุณต้องการรู้ถึงความแม่นยำของอุณหภูมิ
  • คุณต้องการรู้ว่าอุณหภูมิอาจแตกต่างกันได้อย่างไรในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ
  • คุณต้องการรู้ว่าอุณหภูมิมีความสม่ำเสมอตลอดปริมาตรของห้องควบคุมอุณหภูมิได้อย่างไร