การสนับสนุนทางเทคนิค

ทีมงานสนับสนุนของเราอยู่ที่นี่และจะช่วยให้ท่านตระหนักถึงคุณค่าของของเครื่องทดสอบของบริษัทอินสตรอน หากความต้องการของท่านเปลี่ยนแปลงไปและมีการปรับปรุงทางด้านอุปกรณ์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทดสอบ ทีมงานสนับสนุนทางเทคนิคของเราสามารถช่วยแนะแนวทางในการปรับปรุงดังกล่าวให้ได้

ความช่วยเหลือในการวินิจฉัยเครื่องทดสอบ

โทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องทดสอบทางออนไลน์ ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านพิจารณาว่ามีความเสียหายหรือข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรืออัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไม่ เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน วิศวกรสนับสนุนทางเทคนิคของเรามักสามารถแก้ไขปัญหาของเครื่องทดสอบขอท่านได้จากระยะไกลผ่านทางโปรแกรมระบบวิเคราห์ปัญหาแบบออนไลน์เพื่อลดระยะเวลาหยุดใช้งานเครื่องทดสอบและทราบถึงขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ความช่วยเหลือสำหรับการใช้งานเครื่องทดสอบและการประยุกต์ใช้งาน

โทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ปัญหาเครื่องทดสอบทางออนไลน์ ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ท่านใช้งานฟังก์ชันการทำงานทั่วไปของเครื่องทดสอบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ท่านจะได้รับสิทธิการตอบสนองก่อนเป็นพิเศษเมื่อติดต่อเราสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีแรกของการซื้อเครื่องทดสอบหรืออัพเกรดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือในระหว่างระยะเวลาสัญญาบริการทางเทคนิค

สำหรับในกรณีที่จัดซื้อเครื่องทดสอบมานานกว่าหนึ่งปีและไม่ได้ทำสัญญาบริการทางเทคนิคกับเรา จะมีการคิดค่าบริการหากต้องใช้เวลามากกว่า 20 นาทีต่อครั้งสำหรับการขอความช่วยเหลือทางด้านการใช้งานเครื่องทดสอบและการประยุกต์ใช้งาน

บริการระดับมืออาชีพของบริษัทอินสตรอน, การให้คำปรึกษา และบริการฝึกอบรม

บริการความช่วยเหลือในการใช้งานมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับความต้องการในการพัฒนาวิธีการทดสอบเฉพาะทาง, ความต้องการด้านการปฏิบัติตาม และความต้องการด้านการฝึกอบรม เรายังมีบริการเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อการรับรองกระบวนการ IQOQ

 

Software Update Services